Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego Kalisz

Archiwum Państwowe w Kaliszu
Urząd Stanu Cywilnego Kalisz - wyznanie mojżeszowe 1875-1916
- brak danych - 1875 - 1913
1915 - 1916
- brak danych - częściowo
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
rosyjski
16 Yes - brak danych -
Akta stanu cywilnego zostały zaprowadzone w Księstwie Warszawskim 1 maja 1808 r. w konsekwencji wprowadzenia Kodeksu Napoleona. Z braku wykształconych osób zadanie sporządzania aktów cywilnych powierzono duchownym. Mieli oni najpierw spisać akt cywilny, a następnie dokonywać obrządku religijnego. W parafiach wiejskich i małych miasteczkach urzędnikiem stanu cywilnego był ksiądz rzymskokatolicki, który wpisywał do jednej księgi, chronologicznie urodzenia, małżeństwa i zgony katolików, ewangelików i żydów. Z powodu sprzeczności między prawem wyznaniowym a świeckim, prawo udzielania ślubów cywilnych i rozwodów przyznano prezydentom i burmistrzom.
Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego z 1825 r. wprowadził zasadnicze zmiany łącząc w wyznaniach chrześcijańskich akta stanu cywilnego z metrykami kościelnymi. Natomiast dla wyznań niechrześcijańskich (głównie żydów) wyznaczeni zostali burmistrzowie lub zastępujący ich urzędnicy. Dodatkowo Rada Administracyjne postanowieniem z 1830 r. postanowiła, aby rabini wpisywali, po odbyciu obrządku religijnego, właściwe informacje do akt stan cywilnego, pod kontrolą urzędników stanu cywilnego.
Księgi obrządku mojżeszowego prowadzone były w taki sam sposób, jak wyznań chrześcijańskich. Oryginał księgi (tzw. unikat) miał być przechowywany we właściwym urzędzie (okręgu bożniczym), a duplikat w miejscowym sądzie pokoju. Różniły się one między sobą układem treści. Oryginały były sporządzane oddzielnie dla urodzeń, małżeństw i zgonów, a akta wpisywano w nich tak długo, aż zapisano całą księgę. Z kolei duplikat był wewnętrznie podzielony na trzy części: urodzenia, małżeństwa i zgony, obejmując tylko jeden rok.
Zapisy prowadzono w języku polskim, a od 1 stycznia 1868 r. do czasu ustąpienia Rosjan z Królestwa Polskiego w okresie I wojny światowej, w języku rosyjskim. W 1915 r. powrócono do języka polskiego.
Na ziemiach byłego zaboru rosyjskiego rejestracja wyznaniowa trwała do 1 lutego 1946 r. (z przerwą na okres okupacji hitlerowskiej), kiedy wprowadzono w całej Polsce świecką rejestrację aktów stanu cywilnego. W tym celu utworzono nowe organy administracji państwowej – urzędy stanu cywilnego, które przejęły duplikaty ksiąg metrykalnych.
Akta stanu cywilnego UZ (1875-1913, 1915-1916, 1920-1921), M (1875-1913, 1915-1916), (1875-1913, 1915-1916) Baza komputerowa PRADZIAD
Zmikrofilmowano lata 1875-1905 (OK 405-407, OK 2301-2315, OK. 7042-7056). Zdigitalizowano lata 1875-1911
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
11/693/0/-/74 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1875 215
11/693/0/-/75 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1876 188
11/693/0/-/76 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1877 200
11/693/0/-/77 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1878 185
11/693/0/-/78 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1879 197
11/693/0/-/79 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1880 236
11/693/0/-/80 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1881 224
11/693/0/-/81 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1882 279
11/693/0/-/82 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1883 230
11/693/0/-/83 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1884 269
11/693/0/-/84 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1885 306
11/693/0/-/85 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1886 296
11/693/0/-/86 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1887 265
11/693/0/-/87 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1888 273
11/693/0/-/88 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1889 350
11/693/0/-/89 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1890 203
11/693/0/-/90 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1891 227
11/693/0/-/91 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1892 198
11/693/0/-/92 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1893 109
11/693/0/-/93 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1894 120
11/693/0/-/94 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1895 155
11/693/0/-/95 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1896 132
11/693/0/-/96 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1897 161
11/693/0/-/97 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1898 152
11/693/0/-/98 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1899 187
11/693/0/-/99 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1900 180
11/693/0/-/100 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1901 165
11/693/0/-/101 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1902 159
11/693/0/-/102 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów - tom 1 1903 218
11/693/0/-/103 Księga urodzeń - tom 2 1903 23
11/693/0/-/104 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów - tom 1 1904 225
11/693/0/-/105 Księga urodzeń - tom 2 1904 26
11/693/0/-/106 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1905 170
11/693/0/-/107 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1906 353
11/693/0/-/108 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1907 407
11/693/0/-/109 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1908 377
11/693/0/-/110 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1909 400
11/693/0/-/111 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1910 385
11/693/0/-/112 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1911 445
11/693/0/-/113 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów - tom 1 1912 270
11/693/0/-/114 Księga urodzeń, zgonów - tom 2 1912 58
11/693/0/-/115 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1913 275
11/693/0/-/116 Księga urodzeń 1915 60
11/693/0/-/117 Księga zgonów - tom 1 1915 74
11/693/0/-/118 Księga zgonów - tom 2 1915 16
11/693/0/-/119 Księga urodzeń i zgonów 1915 0
11/693/0/-/120 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów - tom 1 1916 0
11/693/0/-/121 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów - tom 2 1916 0
11/693/0/-/122 Księga urodzeń 1920 0
11/693/0/-/123 Księga urodzeń 1921 0
11/693/0/-/124 Księga urodzeń - tom 1 1916 0
11/693/0/-/125 Księga urodzeń - tom 2 1916 0
11/693/0/-/126 Księga małżeństw 1916 0
11/693/0/-/127 Księga zgonów 1916 0

Amount of archival material

54

0

0

1.52

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -