Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego Kalisz

Archiwum Państwowe w Kaliszu
Urząd Stanu Cywilnego Kalisz - wyznanie mojżeszowe 1875-1916
- brak danych - 1875 - 1913
1915 - 1916
- brak danych - częściowo
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
rosyjski
16 Yes - brak danych -
Akta stanu cywilnego zostały zaprowadzone w Księstwie Warszawskim 1 maja 1808 r. w konsekwencji wprowadzenia Kodeksu Napoleona. Z braku wykształconych osób zadanie sporządzania aktów cywilnych powierzono duchownym. Mieli oni najpierw spisać akt cywilny, a następnie dokonywać obrządku religijnego. W parafiach wiejskich i małych miasteczkach urzędnikiem stanu cywilnego był ksiądz rzymskokatolicki, który wpisywał do jednej księgi, chronologicznie urodzenia, małżeństwa i zgony katolików, ewangelików i żydów. Z powodu sprzeczności między prawem wyznaniowym a świeckim, prawo udzielania ślubów cywilnych i rozwodów przyznano prezydentom i burmistrzom.
Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego z 1825 r. wprowadził zasadnicze zmiany łącząc w wyznaniach chrześcijańskich akta stanu cywilnego z metrykami kościelnymi. Natomiast dla wyznań niechrześcijańskich (głównie żydów) wyznaczeni zostali burmistrzowie lub zastępujący ich urzędnicy. Dodatkowo Rada Administracyjne postanowieniem z 1830 r. postanowiła, aby rabini wpisywali, po odbyciu obrządku religijnego, właściwe informacje do akt stan cywilnego, pod kontrolą urzędników stanu cywilnego.
Księgi obrządku mojżeszowego prowadzone były w taki sam sposób, jak wyznań chrześcijańskich. Oryginał księgi (tzw. unikat) miał być przechowywany we właściwym urzędzie (okręgu bożniczym), a duplikat w miejscowym sądzie pokoju. Różniły się one między sobą układem treści. Oryginały były sporządzane oddzielnie dla urodzeń, małżeństw i zgonów, a akta wpisywano w nich tak długo, aż zapisano całą księgę. Z kolei duplikat był wewnętrznie podzielony na trzy części: urodzenia, małżeństwa i zgony, obejmując tylko jeden rok.
Zapisy prowadzono w języku polskim, a od 1 stycznia 1868 r. do czasu ustąpienia Rosjan z Królestwa Polskiego w okresie I wojny światowej, w języku rosyjskim. W 1915 r. powrócono do języka polskiego.
Na ziemiach byłego zaboru rosyjskiego rejestracja wyznaniowa trwała do 1 lutego 1946 r. (z przerwą na okres okupacji hitlerowskiej), kiedy wprowadzono w całej Polsce świecką rejestrację aktów stanu cywilnego. W tym celu utworzono nowe organy administracji państwowej – urzędy stanu cywilnego, które przejęły duplikaty ksiąg metrykalnych.
Akta stanu cywilnego UZ (1875-1913, 1915-1916, 1920-1921), M (1875-1913, 1915-1916), (1875-1913, 1915-1916) Baza komputerowa PRADZIAD
Zmikrofilmowano lata 1875-1905 (OK 405-407, OK 2301-2315, OK. 7042-7056). Zdigitalizowano lata 1875-1911
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
11/693/0/-/1 Akta urodzeń 1809-1814 0
11/693/0/-/2 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1809 0
11/693/0/-/3 Akta urodzeń 1810-1811 0
11/693/0/-/4 Akta małżeństw 1810-1811 0
11/693/0/-/5 Akta zgonu 1810-1811 0
11/693/0/-/6 Akta urodzeń 1811 0
11/693/0/-/7 Akta zgonu 1811-1812 0
11/693/0/-/8 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1814-1816 0
11/693/0/-/9 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1814-1817 0
11/693/0/-/10 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1818 0
11/693/0/-/11 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1819 0
11/693/0/-/12 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1820 0
11/693/0/-/13 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1821 0
11/693/0/-/14 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1822 0
11/693/0/-/15 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1823 0
11/693/0/-/16 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1824 0
11/693/0/-/17 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1825 0
11/693/0/-/18 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1826 0
11/693/0/-/19 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1827 0
11/693/0/-/20 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1828 0
11/693/0/-/21 Akta urodzeń 1829 0
11/693/0/-/22 Akta małżeństw 1829 0
11/693/0/-/23 Akta zgonu 1829 0
11/693/0/-/24 Akta urodzeń 1830 0
11/693/0/-/25 Akta małżeństw 1830 0
11/693/0/-/26 Akta zgonu 1830 0
11/693/0/-/27 Akta urodzeń 1840-1842 0
11/693/0/-/28 Akta małżeństw 1840-1842 0
11/693/0/-/29 Akta zgonu 1840-1842 0
11/693/0/-/30 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1831 0
11/693/0/-/31 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1832 0
11/693/0/-/32 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1833 0
11/693/0/-/33 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1834 0
11/693/0/-/34 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1835 0
11/693/0/-/35 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1836 0
11/693/0/-/36 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1837 0
11/693/0/-/37 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1838 0
11/693/0/-/38 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1839 0
11/693/0/-/39 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1842 0
11/693/0/-/40 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1843 0
11/693/0/-/41 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1844 0
11/693/0/-/42 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1845 0
11/693/0/-/43 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1846 0
11/693/0/-/44 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1847 0
11/693/0/-/45 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1848 0
11/693/0/-/46 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1849 0
11/693/0/-/47 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1850 0
11/693/0/-/48 Akta urodzeń małżeństw i zgonów 1851 0
11/693/0/-/49 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów - tom I 1852 0
11/693/0/-/50 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów - tom II 1852 0
11/693/0/-/51 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1853 0
11/693/0/-/52 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1854 0
11/693/0/-/53 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1855 0
11/693/0/-/54 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1856 0
11/693/0/-/55 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1857 0
11/693/0/-/56 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów - tom I 1858 0
11/693/0/-/57 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów - tom II 1858 0
11/693/0/-/58 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1859 0
11/693/0/-/59 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1860 0
11/693/0/-/60 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1861 0
11/693/0/-/61 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1862 0
11/693/0/-/62 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1863 0
11/693/0/-/63 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1864 0
11/693/0/-/64 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1865 0
11/693/0/-/65 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1866 0
11/693/0/-/66 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1867 0
11/693/0/-/67 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1868 0
11/693/0/-/68 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1869 0
11/693/0/-/69 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1870 0
11/693/0/-/70 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1871 0
11/693/0/-/71 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1872 0
11/693/0/-/72 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1873 0
11/693/0/-/73 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1874 0
11/693/0/-/74 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1875 215
11/693/0/-/75 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1876 188
11/693/0/-/76 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1877 200
11/693/0/-/77 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1878 185
11/693/0/-/78 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1879 197
11/693/0/-/79 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1880 236
11/693/0/-/80 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1881 224
11/693/0/-/81 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1882 279
11/693/0/-/82 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1883 230
11/693/0/-/83 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1884 269
11/693/0/-/84 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1885 306
11/693/0/-/85 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1886 296
11/693/0/-/86 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1887 265
11/693/0/-/87 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1888 273
11/693/0/-/88 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1889 350
11/693/0/-/89 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1890 203
11/693/0/-/90 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1891 227
11/693/0/-/91 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1892 198
11/693/0/-/92 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1893 109
11/693/0/-/93 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1894 120
11/693/0/-/94 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1895 155
11/693/0/-/95 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1896 132
11/693/0/-/96 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1897 161
11/693/0/-/97 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1898 152
11/693/0/-/98 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1899 187
11/693/0/-/99 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1900 180
11/693/0/-/100 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1901 165
1 2

Amount of archival material

54

0

0

1.52

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.