Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Kalisz

Archiwum Państwowe w Kaliszu
Urząd Stanu Cywilnego Kalisz - parafia ewangelicko-augsburska 1831-1916
- brak danych - 1831 - 1916
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
rosyjski
16 Yes - brak danych -
Akta stanu cywilnego zostały zaprowadzone w Księstwie Warszawskim 1 maja 1808 r. jako konsekwencja wprowadzenia Kodeksu Napoleona. Z braku wykształconych osób zadanie sporządzania aktów cywilnych powierzono duchownym. Mieli oni najpierw spisać akt cywilny, a następnie dokonywać obrządku religijnego. W parafiach wiejskich i małych miasteczkach urzędnikiem stanu cywilnego był ksiądz rzymskokatolicki, który wpisywał do jednej księgi, chronologicznie urodzenia, małżeństwa i zgony katolików, ewangelików i żydów. Z powodu sprzeczności między prawem wyznaniowym a świeckim, prawo udzielania ślubów cywilnych i rozwodów przyznano prezydentom i burmistrzom.
Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego z 1825 r. wprowadził zasadnicze zmiany łącząc, w wyznaniach chrześcijańskich, akta stanu cywilnego z metrykami kościelnymi. Duchowni, którzy pełnili funkcję urzędnika stanu cywilnego, najpierw mieli spełniać obrządek religijny, a następnie spisywać akt cywilny. Oryginał księgi (tzw. unikat) miał być przechowywany we właściwym urzędzie (parafii), a duplikat w miejscowym sądzie pokoju. Różniły się one między sobą układem treści. Oryginały były sporządzane oddzielnie dla urodzeń, małżeństw i zgonów, a akta wpisywano w nich tak długo, aż zapisano całą księgę. Z kolei duplikat był wewnętrznie podzielony na trzy części: urodzenia, małżeństwa i zgony, obejmując tylko jeden rok.
Nadzór nad księgami sprawował zarówno zwierzchnik kościelny, jak i władze sądowe. Zapisy prowadzono w języku polskim, a od 1 stycznia 1868 r. do czasu ustąpienia Rosjan z Królestwa Polskiego w okresie I wojny światowej, w języku rosyjskim. W 1915 r. powrócono do języka polskiego.
Na ziemiach byłego zaboru rosyjskiego rejestracja wyznaniowa trwała aż 1 lutego 1946 r. (z przerwą na okres okupacji hitlerowskiej), kiedy wprowadzono w całej Polsce świecką rejestrację aktów stanu cywilnego. W tym celu utworzono nowe organy administracji państwowej – urzędy stanu cywilnego, które przejęły duplikaty ksiąg metrykalnych.
Akta stanu cywilnego: U (1868-1915), M (1861-1915), Z (1875-1915). Baza komputerowa PRADZIAD
Zmikrofilmowano lata 1875-1904 (OK 400-402, OK 2277-2291, OK 7057-7068). Zdigitalizowano lata 1875-1913
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
11/694/0/1/91 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1875 167
11/694/0/1/92 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1876 122
11/694/0/1/93 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1877 122
11/694/0/1/94 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1878 140
11/694/0/1/95 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1879 124
11/694/0/1/96 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1880 132
11/694/0/1/97 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1881 138
11/694/0/1/98 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1882 134
11/694/0/1/99 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1883 108
11/694/0/1/100 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1884 111
11/694/0/1/101 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1885 110
11/694/0/1/102 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1886 121
11/694/0/1/103 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1887 109
11/694/0/1/104 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1888 127
11/694/0/1/105 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1889 113
11/694/0/1/106 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1890 99
11/694/0/1/107 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1891 116
11/694/0/1/108 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1892 142
11/694/0/1/109 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1893 75
11/694/0/1/110 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1894 79
11/694/0/1/111 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1895 72
11/694/0/1/112 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1896 76
11/694/0/1/113 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1897 77
11/694/0/1/114 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1898 70
11/694/0/1/115 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1899 71
11/694/0/1/116 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1901 74
11/694/0/1/117 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1901 74
11/694/0/1/118 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1902 71
11/694/0/1/119 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1903 66
11/694/0/1/120 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1904 60
11/694/0/1/121 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1905 106
11/694/0/1/122 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1906 106
11/694/0/1/123 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1907 116
11/694/0/1/124 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1908 95
11/694/0/1/125 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1909 94
11/694/0/1/126 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1910 121
11/694/0/1/127 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1911 107
11/694/0/1/139 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1912 0
11/694/0/1/140 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1913 0
11/694/0/2/128 Księga urodzeń 1868-1876 0
11/694/0/2/129 Księga urodzeń 1877-1883 0
11/694/0/2/130 Księga urodzeń 1883-1897 0
11/694/0/2/131 Księga urodzeń 1897-1902 0
11/694/0/2/138 Księga urodzeń 1902-1908 0
11/694/0/3/132 Księga małżeństw 1861-1879 0
11/694/0/3/133 Księga małżeństw 1879-1882 0
11/694/0/3/134 Księga małżeństw 1892-1901 0
11/694/0/4/135 Księga zgonów 1876-1882 0
11/694/0/4/136 Księga zgonów 1882-1886 0
11/694/0/4/137 Księga zgonów 1886-1901 0
11/694/0/-/141 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1914 59
11/694/0/-/142 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1915 47
11/694/0/-/143 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1916 0

Amount of archival material

53

0

0

1.03

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -