Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Kalisz

Archiwum Państwowe w Kaliszu
Urząd Stanu Cywilnego Kalisz - parafia ewangelicko-augsburska 1831-1916
- brak danych - 1831 - 1916
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
rosyjski
16 Yes - brak danych -
Akta stanu cywilnego zostały zaprowadzone w Księstwie Warszawskim 1 maja 1808 r. jako konsekwencja wprowadzenia Kodeksu Napoleona. Z braku wykształconych osób zadanie sporządzania aktów cywilnych powierzono duchownym. Mieli oni najpierw spisać akt cywilny, a następnie dokonywać obrządku religijnego. W parafiach wiejskich i małych miasteczkach urzędnikiem stanu cywilnego był ksiądz rzymskokatolicki, który wpisywał do jednej księgi, chronologicznie urodzenia, małżeństwa i zgony katolików, ewangelików i żydów. Z powodu sprzeczności między prawem wyznaniowym a świeckim, prawo udzielania ślubów cywilnych i rozwodów przyznano prezydentom i burmistrzom.
Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego z 1825 r. wprowadził zasadnicze zmiany łącząc, w wyznaniach chrześcijańskich, akta stanu cywilnego z metrykami kościelnymi. Duchowni, którzy pełnili funkcję urzędnika stanu cywilnego, najpierw mieli spełniać obrządek religijny, a następnie spisywać akt cywilny. Oryginał księgi (tzw. unikat) miał być przechowywany we właściwym urzędzie (parafii), a duplikat w miejscowym sądzie pokoju. Różniły się one między sobą układem treści. Oryginały były sporządzane oddzielnie dla urodzeń, małżeństw i zgonów, a akta wpisywano w nich tak długo, aż zapisano całą księgę. Z kolei duplikat był wewnętrznie podzielony na trzy części: urodzenia, małżeństwa i zgony, obejmując tylko jeden rok.
Nadzór nad księgami sprawował zarówno zwierzchnik kościelny, jak i władze sądowe. Zapisy prowadzono w języku polskim, a od 1 stycznia 1868 r. do czasu ustąpienia Rosjan z Królestwa Polskiego w okresie I wojny światowej, w języku rosyjskim. W 1915 r. powrócono do języka polskiego.
Na ziemiach byłego zaboru rosyjskiego rejestracja wyznaniowa trwała aż 1 lutego 1946 r. (z przerwą na okres okupacji hitlerowskiej), kiedy wprowadzono w całej Polsce świecką rejestrację aktów stanu cywilnego. W tym celu utworzono nowe organy administracji państwowej – urzędy stanu cywilnego, które przejęły duplikaty ksiąg metrykalnych.
Akta stanu cywilnego: U (1868-1915), M (1861-1915), Z (1875-1915). Baza komputerowa PRADZIAD
Zmikrofilmowano lata 1875-1904 (OK 400-402, OK 2277-2291, OK 7057-7068). Zdigitalizowano lata 1875-1913
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
11/694/0/1/1 Akta urodzeń 1808-1809 0
11/694/0/1/2 Akta małżeństw 1808-1809 0
11/694/0/1/3 Akta zgonu 1808-1809 0
11/694/0/1/4 Akta urodzeń 1809-1810 0
11/694/0/1/5 Akta małżeństw 1809-1810 0
11/694/0/1/6 Akta zgonu 1809-1810 0
11/694/0/1/7 Akta urodzeń 1810-1811 0
11/694/0/1/8 Akta małżeństw 1810-1811 0
11/694/0/1/9 Akta zgonu 1810-1811 0
11/694/0/1/10 Akta urodzeń 1811-1812 0
11/694/0/1/11 Akta małżeństw 1811-1812 0
11/694/0/1/12 Akta zmarłych 1811-1812 0
11/694/0/1/13 Akta urodzeń 1812 0
11/694/0/1/14 Akta małżeństw 1812 0
11/694/0/1/15 Akta zmarłych 1812 0
11/694/0/1/16 Akta urodzeń 1813 0
11/694/0/1/17 Akta małżeństw 1813 0
11/694/0/1/18 Akta zmarłych 1813 0
11/694/0/1/19 Akta urodzeń 1814 0
11/694/0/1/20 Akta małżeństw 1814 0
11/694/0/1/21 Akta zmarłych 1814 0
11/694/0/1/22 Akta urodzeń 1815-1816 0
11/694/0/1/23 Akta małżeństw 1815-1816 0
11/694/0/1/24 Akta zmarłych 1815-1816 0
11/694/0/1/25 Akta urodzeń 1817-1818 0
11/694/0/1/26 Akta małżeństw 1817-1818 0
11/694/0/1/27 Akta zmarłych 1817-1818 0
11/694/0/1/28 Akta urodzeń 1819-1820 0
11/694/0/1/29 Akta małżeństw 1819-1820 0
11/694/0/1/30 Akta zmarłych 1819-1820 0
11/694/0/1/31 Akta urodzeń 1821-1822 0
11/694/0/1/32 Akta małżeństw 1821-1822 0
11/694/0/1/33 Akta zmarłych 1821-1822 0
11/694/0/1/34 Akta urodzeń 1822 0
11/694/0/1/35 Akta małżeństw 1822 0
11/694/0/1/36 Akta zmarłych 1822 0
11/694/0/1/37 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1822 0
11/694/0/1/38 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1823 0
11/694/0/1/39 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1824 0
11/694/0/1/40 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów tom I 1825 0
11/694/0/1/41 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów tom II 1825 0
11/694/0/1/42 Register der Geburts, Heiraths u. Sterbe 1826 0
11/694/0/1/43 Register der Geburts, Heiraths u. Sterbe 1827 0
11/694/0/1/44 Register der Geburts, Heiraths u. Sterbe 1828 0
11/694/0/1/45 Register der Geburts, Heiraths u. Sterbe 1829 0
11/694/0/1/46 Register der Geburts, Heiraths u. Sterbe 1830 0
11/694/0/1/47 Register der Geburts, Heiraths u. Sterbe 1831 0
11/694/0/1/48 Register der Geburts, Heiraths u. Sterberegister 1832 0
11/694/0/1/49 Register der Geburts, Heiraths u. Sterbe 1833 0
11/694/0/1/50 Register der Geburts, Heiraths u. Sterbe 1834 0
11/694/0/1/51 Register der Geburts, Heiraths u. Sterbe 1835 0
11/694/0/1/52 Register der Geburts, Heiraths u. Sterbe 1836 0
11/694/0/1/53 Register der Geburts, Heiraths u. Sterbe 1837 0
11/694/0/1/54 Register der Geburts, Heiraths u. Sterbe 1838 0
11/694/0/1/55 Register der Geburts, Heiraths u. Sterbe 1839 0
11/694/0/1/56 Register der Geburts, Heiraths u. Sterbe 1840 0
11/694/0/1/57 Register der Geburts, Heiraths u. Sterbe 1841 0
11/694/0/1/58 Register der Heiraths, Geburts u. Sterbe 1842 0
11/694/0/1/59 Register der Heiraths, Geburts u. Sterbe 1843 0
11/694/0/1/60 Register der Heiraths, Geburts u. Sterbe 1844 0
11/694/0/1/61 Register der Heiraths, Geburts u. Sterbe 1845 0
11/694/0/1/62 Register der Heiraths, Geburts u. Sterbe 1846 0
11/694/0/1/63 Register der Heiraths, Geburts u. Sterbe 1847 0
11/694/0/1/64 Register der Heiraths, Geburts u. Sterbe 1848 0
11/694/0/1/65 Register der Heiraths, Geburts u. Sterbe 1849 0
11/694/0/1/66 Register der Heiraths, Geburts u. Sterbe 1850 0
11/694/0/1/67 Register der Heiraths, Geburts u. Sterbe 1851 0
11/694/0/1/68 Register der Heiraths, Geburts u. Sterbe 1852 0
11/694/0/1/69 Register der Heiraths, Geburts u. Sterbe 1853 0
11/694/0/1/70 Register der Heiraths, Geburts u. Sterbe 1854 0
11/694/0/1/71 Register der Heiraths, Geburts u. Sterbe 1855 0
11/694/0/1/72 Register der Heiraths, Geburts u. Sterbe 1856 0
11/694/0/1/73 Register der Heiraths, Geburts u. Sterbe 1857 0
11/694/0/1/74 Register der Heiraths, Geburts u. Sterbe 1858 0
11/694/0/1/75 Register der Heiraths, Geburts u. Sterbe 1859 0
11/694/0/1/76 Register der Heiraths, Geburts u. Sterbe 1860 0
11/694/0/1/77 Register der Heiraths, Geburts u. Sterbe 1861 0
11/694/0/1/78 Register der Heiraths, Geburts u. Sterbe 1862 0
11/694/0/1/79 Register der Heiraths, Geburts u. Sterbe 1863 0
11/694/0/1/80 Register der Heiraths, Geburts u. Sterbe 1864 0
11/694/0/1/81 Register der Heiraths, Geburts u. Sterbe 1865 0
11/694/0/1/82 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1866 0
11/694/0/1/83 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1867 0
11/694/0/1/84 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1868 0
11/694/0/1/85 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1869 0
11/694/0/1/86 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1870 0
11/694/0/1/87 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1871 0
11/694/0/1/88 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1872 0
11/694/0/1/89 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1873 0
11/694/0/1/90 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1874 0
11/694/0/1/91 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1875 167
11/694/0/1/92 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1876 122
11/694/0/1/93 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1877 122
11/694/0/1/94 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1878 140
11/694/0/1/95 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1879 124
11/694/0/1/96 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1880 132
11/694/0/1/97 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1881 138
11/694/0/1/98 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1882 134
11/694/0/1/99 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1883 108
11/694/0/1/100 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1884 111
1 2

Amount of archival material

53

0

0

1.03

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.