Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Krotoszyn - obwód miejski

Archiwum Państwowe w Kaliszu
- brak danych - 1874-1934
- brak danych - 1874 - 1934
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Urzędy stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października t.r.). Wprowadzała ona w Królestwie Pruskim powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego rejestrowano w trzech osobnych rejestrach (urodzeń, małżeństw i zgonów) w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego Sądu Obwodowego (Amtsgericht). W okresie zaboru pruskiego i okupacji hitlerowskiej księgi prowadzone były w języku niemieckim, a w okresie międzywojennym po polsku.
Na podstawie przepisów niemieckich, uzupełnianych w okresie międzywojennym przez rozporządzenia i interpretacje polskich władz państwowych, urzędy stanu cywilnego na terenie b. zaboru pruskiego działały aż do końca 1945 r. Dopiero dekret z 25 września 1945 r. "Prawo o aktach stanu cywilnego" (obowiązujący od 1 stycznia 1946 r.) wprowadził świecką rejestrację stanu cywilnego oraz urzędy stanu cywilnego w całej Polsce.
Urząd Stanu Cywilnego w Krotoszynie - miasto (Standesamt Krotoschin Stadt) powstał na mocy rozporządzenia Nadprezydenta Rejencji Poznańskiej z 17 września 1874 r.
1) Sprawy organizacyjne: okólniki, instrukcje, korespondencja urzędowa, statystyka (7 j.a.; 1874-1914).
2) Akta urodzeń (98 j.a.; 1874-1932).
3) Akta małżeństw (78 j.a.; 1874-1913).
4) Akta zgonów (100 j.a.; 1874-1934).
5) Akta zbiorowe małżeństw (43 j.a.; 1874-1903).
6) Pomoce kancelaryjne: skorowidze urodzeń, małżeństw i zgonów (6 j.a.; 1874-1899).
Baza komputerowa PRADZIAD
Zmikrofilmowano lata 1874-1905 (OK 542-553, OK 2666-2707, OK 5123-5128, OK 5386-5427). Zdigitalizowano lata 1878-1913

Amount of archival material

332

332

0

8.31

8.31

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -