^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Księga małżeństw]

Archiwum Państwowe w Kaliszu
dokumentacja aktowa 59
Heiraths-Haupt-Register
1893

1893 - 1893
niemiecki
- brak danych -
- brak danych - x
księga druk rękopis
dobry
153 - brak danych -
24,5x36,5 cm Tak
całkowicie OK 5390
pierwopis
Number of scans per page
1 2 3 4 5 6

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -