^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Księga małżeństw]

Archiwum Państwowe w Kaliszu
dokumentacja aktowa 65
Heiraths-Haupt-Register
1895

1895 - 1895
niemiecki
- brak danych -
- brak danych - x
księga druk rękopis
dobry
155 - brak danych -
24,5x37 cm Tak
całkowicie OK 5396
pierwopis
Number of scans per page
1 2 3 4 5 6

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -