Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Kucharki

Archiwum Państwowe w Kaliszu
- brak danych - 1874-1933
- brak danych - 1874 - 1933
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Urzędy stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października t.r.). Wprowadzała ona w Królestwie Pruskim powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego rejestrowano w trzech osobnych rejestrach (urodzeń, małżeństw i zgonów) w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego Sądu Obwodowego (Amtsgericht). W okresie zaboru pruskiego i okupacji hitlerowskiej księgi prowadzone były w języku niemieckim, a w okresie międzywojennym po polsku.
Na podstawie przepisów niemieckich, uzupełnianych w okresie międzywojennym przez rozporządzenia i interpretacje polskich władz państwowych, urzędy stanu cywilnego na terenie b. zaboru pruskiego działały aż do końca 1945 r. Dopiero dekret z 25 września 1945 r. "Prawo o aktach stanu cywilnego" (obowiązujący od 1 stycznia 1946 r.) wprowadził świecką rejestrację stanu cywilnego oraz urzędy stanu cywilnego w całej Polsce.
Urząd Stanu Cywilnego w Kucharkach (Standesamt Kucharki) powstał na mocy rozporządzenia Nadprezydenta Rejencji Poznańskiej z 17 września 1874 r. - pierwotnie jako Standesamt Szkudla (Szkudły). Z dniem 20 sierpnia 1880 r. siedzibę urzędu przeniesiono do Kucharek.
1) Akta urodzeń (66 j.a.; 1874-1911).
2) Akta małżeństw (79 j.a.; 1874-1933).
3) Akta zgonów (79 j.a.; 1874-1933).
4) Pomoce kancelaryjne: skorowidze urodzeń (3 j.a.; 1874-1889), małżeństw (1 j.a.; 1874-1884) oraz zgonów (3 j.a.; 1874-1890).
Baza komputerowa PRADZIAD
Zmikrofilmowano lata 1874-1905 (OK. 305-316, OK 2751-2788, OK 5132-5133, OK 5470-5510). Zdublowano (przez pomyłkę?) lata 1874-1877 (OK 566-584). Zdigitalizowano lata 1874-1912 (bez U 1912)

Amount of archival material

231

231

0

4.05

4.05

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.