Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Mikstat

Archiwum Państwowe w Kaliszu
- brak danych - 1874-1935
- brak danych - 1874 - 1935
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Urzędy stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw. Z dniem 1 X 1874 r. wprowadzała ona w Królestwie Pruskim powszechną oraz świecką rejestrację urodzeń, małżeństw i zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia. Z dniem 1 I 1936 r. Wojewoda Poznański wprowadził jednogminne obwody urzędów stanu cywilnego.
Akta stanu cywilnego rejestrowano w trzech osobnych rejestrach (urodzeń, małżeństw i zgonów) w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego Sądu Obwodowego (Amtsgericht). W okresie zaboru pruskiego i okupacji hitlerowskiej księgi prowadzone były w języku niemieckim, a w okresie międzywojennym po polsku.
Urzędy stanu cywilnego z terenu b. zaboru pruskiego, działające na podstawie przepisów niemieckich, uzupełnianych w późniejszym okresie przez rozporządzenia i interpretacje polskich władz państwowych, funkcjonowały do końca 1945 r. Z dniem 1 I 1946 r. zostały one zastąpione przez urzędy stanu cywilnego działające na podstawie dekretu z 25 IX 1945 r. Prawo o aktach stanu cywilnego, który ujednolicił rejestrację stanu cywilnego na terenie całej Polski.
Urząd Stanu Cywilnego w Mikstacie (Mixstadt) powstał na mocy rozporządzenia Nadprezydenta Rejencji Poznańskiej z 17 IX 1874 r.
1) Akta urodzeń (74 j.a.; 1874-1916).
2) Akta małżeństw (102 j.a.; 1874-1935).
3) Akta zgonów (111 j.a.; 1874-1935).
4) Pomoce kancelaryjne: skorowidz urodzeń, małżeństw i zgonów (2 j.a.; 1874-1900).
Baza komputerowa PRADZIAD
Zmikrofilmowano lata 1874-1903 (OK 687-698, OK 3692-3737, OK 6215-6239), Zdigitalizowano lata 1874-1911

Amount of archival material

289

289

0

4.86

4.86

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.