Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Odolanów - obwód miejski

Archiwum Państwowe w Kaliszu
- brak danych - 1874-1935
- brak danych - 1874 - 1935
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Urzędy stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października t.r.). Wprowadzała ona w Królestwie Pruskim powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego rejestrowano w trzech osobnych rejestrach (urodzeń, małżeństw i zgonów) w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego Sądu Obwodowego (Amtsgericht). W okresie zaboru pruskiego i okupacji hitlerowskiej księgi prowadzone były w języku niemieckim, a w okresie międzywojennym po polsku.
Na podstawie przepisów niemieckich, uzupełnianych w okresie międzywojennym przez rozporządzenia i interpretacje polskich władz państwowych, urzędy stanu cywilnego na terenie b. zaboru pruskiego działały aż do końca 1945 r. Dopiero dekret z 25 września 1945 r. "Prawo o aktach stanu cywilnego" (obowiązujący od 1 stycznia 1946 r.) wprowadził świecką rejestrację stanu cywilnego oraz urzędy stanu cywilnego w całej Polsce.
Urząd Stanu Cywilnego w Odolanowie - obwód miejski (Standesamt Adelnau Stadt) powstał na mocy rozporządzenia Nadprezydenta Rejencji Poznańskiej z 17 IX 1874 r. Z dniem 1 I 1878 r. do obwodu zostały włączone miejscowości ze zlikwidowanego USC Odolanów - obwód wiejski (Standesamt Adelanau Landbezirk).
1) Akta urodzeń (74 j.a.; 1874-1917).
2) Akta małżeństw (92 j.a.; 1874-1935).
3) Akta zgonów (98 j.a.; 1874-1935).
4) Pomoce kancelaryjne: skorowidze urodzeń, małżeństw i zgonów (5 j.a.; 1874-1922).
Baza komputerowa PRADZIAD
Zmikrofilmowano lata 1874-1905 (OK 725-748, OK 3845-3892, OK 5144-5146, OK 5775-5812). Zdigitalizowano: U 1874-1914, M 1874-1893, 1906-1914, Z 1874-1893, 1906-1914

Amount of archival material

269

269

0

6.51

6.51

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.