Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Opatówek

Archiwum Państwowe w Kaliszu
Urząd Stanu Cywilnego Opatówek - parafia rzymskokatolicka 1873-1914
- brak danych - 1873 - 1914
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Obowiązek prowadzenia akt metrykalnych (czyli urzędowego zapisywania faktów urodzeń, małżeństw i zgonów) został wprowadzony na ziemiach polskich w XVI w. po soborze trydenckim. Początkowo rejestracja aktów stanu cywilnego miała charakter wyznaniowy, ale z początkiem XIX w. kontrolę nad sposobem ich zapisu przejęły władze państwowe. Księgi stanu cywilnego stały się dokumentami o charakterze publiczno-prawnym, a ich sposób prowadzenia regulowały przepisy wprowadzone przez poszczególnych zaborców.
W Księstwie Warszawskim obowiązywały przepisy świeckiego Kodeksu Napoleona, wprowadzone w życie z dniem 1 V 1808 r., ujednolicające treść aktów i wprowadzające pojęcie aktu stanu cywilnego. Z braku wykształconych osób zadanie sporządzania aktów cywilnych powierzono duchownym. Mieli oni najpierw spisać akt cywilny, a następnie dokonywać obrządku religijnego. Z powodu sprzeczności między prawem wyznaniowym a świeckim, prawo udzielania ślubów cywilnych i rozwodów przyznano prezydentom i burmistrzom.
Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego z 1825 r. wprowadził zasadnicze zmiany łącząc akta stanu cywilnego z metrykami kościelnymi. Księża najpierw mieli spełnić obrządek religijny, a następnie spisywać akt cywilny. Funkcję urzędnika stanu cywilnego powierzono duchownym, w przypadku wyznań niechrześcijańskich burmistrzom lub zastępującym ich urzędnikom. Oryginał księgi (tzw. unikat) miał być przechowywany we właściwym urzędzie (parafii), a duplikat w miejscowym sądzie pokoju. Różniły się one między sobą układem treści. Oryginały były sporządzane oddzielnie dla urodzeń, małżeństw i zgonów, a akta wpisywano w nich tak długo, aż zapisano całą księgę. Z kolei duplikat był wewnętrznie podzielony na trzy części: urodzenia, małżeństwa i zgony, obejmując tylko jeden rok.
Nadzór nad księgami sprawował zarówno dziekan danego dekanatu, jak i władze sądowe. Zapisy prowadzono w języku polskim, a od 1 stycznia 1868 r. do czasu ustąpienia Rosjan z Królestwa Polskiego w okresie I wojny światowej, w języku rosyjskim.
Wspominana wielość przepisów trwała przez cały okres międzywojenny. Na ziemiach byłego zaboru rosyjskiego rejestracja wyznaniowa trwała aż do 1 stycznia 1946 r. (z przerwą na okres okupacji hitlerowskiej), kiedy wprowadzono w całej Polsce świecką rejestrację aktów stanu cywilnego. W tym celu utworzono nowe organy administracji państwowej – urzędy stanu cywilnego, które przejęły duplikaty ksiąg metrykalnych
Akta stanu cywilnego UMZ. Baza komputerowa PRADZIAD
Zmikrofilmowano lata 1873-1905 (OK 3893-3908, OK 7161-7177). Zdigitalizowano lata 1873-1877, 1891-1914
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
11/726/0/-/1 Księga urodzenia 1808 0
11/726/0/-/2 Akta urodzenia 1808 0
11/726/0/-/3 Akta umarłych 1808 0
11/726/0/-/4 Akta urodzenia 1809 0
11/726/0/-/5 Akta ślubów 1809 0
11/726/0/-/6 Akta umarłych 1809 0
11/726/0/-/7 Akta urodzenia 1810-1811 0
11/726/0/-/8 Akta ślubów 1810-1811 0
11/726/0/-/9 Akta umarłych 1810-1811 0
11/726/0/-/10 Akta urodzonych 1815 0
11/726/0/-/11 Akta zaślubionych 1815 0
11/726/0/-/12 Akta umarłych 1815 0
11/726/0/-/13 Akta urodzonych 1816 0
11/726/0/-/14 Akta zaślubionych 1816 0
11/726/0/-/15 Akta zejścia 1816 0
11/726/0/-/16 Akta urodzonych 1817 0
11/726/0/-/17 Akta zaślubionych 1817 0
11/726/0/-/18 Akta zejścia 1817 0
11/726/0/-/19 Akta urodzonych 1818 0
11/726/0/-/20 Akta urodzonych 1818 0
11/726/0/-/21 Akta zaślubionych 1818 0
11/726/0/-/22 Akta zaślubionych 1818 0
11/726/0/-/23 Akta zejścia 1818 0
11/726/0/-/24 Akta zejścia 1818 0
11/726/0/-/25 Akta urodzonych 1819 0
11/726/0/-/26 Księga małżeństw 1819 0
11/726/0/-/27 Księga zejścia 1819 0
11/726/0/-/28 Księga urodzenia 1820 0
11/726/0/-/29 Księga małżeństw 1820 0
11/726/0/-/30 Księga zejścia 1820 0
11/726/0/-/31 Księga urodzenia 1821 0
11/726/0/-/32 Księga małżeństwa 1821 0
11/726/0/-/33 Księga zejścia 1821 0
11/726/0/-/34 Księga urodzenia 1822 0
11/726/0/-/35 Księga małżeństwa 1822 0
11/726/0/-/36 Księga zejścia 1822 0
11/726/0/-/37 Księga urodzenia 1823 0
11/726/0/-/38 Księga zapowiedzi 1823 0
11/726/0/-/39 Księga małżeństw 1823 0
11/726/0/-/40 Księga zejścia 1823 0
11/726/0/-/41 Księga urodzenia 1824 0
11/726/0/-/42 Księga małżeństw 1824 0
11/726/0/-/43 Księga zejścia 1824 0
11/726/0/-/44 Księga urodzonych 1825 0
11/726/0/-/45 Księga małżeństw 1825 0
11/726/0/-/46 Księga zejścia 1825 0
11/726/0/-/47 Księga urodzeń, małżeństw i zejścia 1826 0
11/726/0/-/48 Księga urodzeń, małżeństw i zejścia 1827 0
11/726/0/-/49 Dodatek do aktów duplikatu zejścia 1827 0
11/726/0/-/50 Księga urodzenia, małżeństw i śmierci 1828 0
11/726/0/-/51 Duplikat urodzonych, zmarłych i śmierci 1829 0
11/726/0/-/52 Duplikat urodzonych, zmarłych i śmierci 1830 0
11/726/0/-/53 Duplikat urodzonych, zmarłych i śmierci 1831 0
11/726/0/-/54 Duplikat urodzonych, zmarłych i śmierci 1832 0
11/726/0/-/55 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1833 0
11/726/0/-/56 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1834 0
11/726/0/-/57 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1835 0
11/726/0/-/58 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1836 0
11/726/0/-/59 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1837 0
11/726/0/-/60 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1838 0
11/726/0/-/61 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1839 0
11/726/0/-/62 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1840 0
11/726/0/-/63 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1841 0
11/726/0/-/64 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1842 0
11/726/0/-/65 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1843 0
11/726/0/-/66 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1844 0
11/726/0/-/67 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1845 0
11/726/0/-/68 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1846 0
11/726/0/-/69 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1847 0
11/726/0/-/70 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1848 0
11/726/0/-/71 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1849 0
11/726/0/-/72 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1850 0
11/726/0/-/73 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1851 0
11/726/0/-/74 Duplikat urodzonych, zmarłych i zaślubionych 1852 0
11/726/0/-/75 Duplikat urodzonych, zmarłych i zaślubionych 1853 0
11/726/0/-/76 Duplikat urodzonych, zmarłych i zaślubionych 1854 0
11/726/0/-/77 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1855 0
11/726/0/-/78 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1856 0
11/726/0/-/79 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1857 0
11/726/0/-/80 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1858 0
11/726/0/-/81 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1859 0
11/726/0/-/82 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1860 0
11/726/0/-/83 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1861 0
11/726/0/-/84 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1862 0
11/726/0/-/85 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1863 0
11/726/0/-/86 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1864 0
11/726/0/-/87 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1865 0
11/726/0/-/88 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1866 0
11/726/0/-/89 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1867 0
11/726/0/-/90 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1868 0
11/726/0/-/91 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1869 0
11/726/0/-/92 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1870 0
11/726/0/-/93 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1871 0
11/726/0/-/94 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1872 0
11/726/0/-/95 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1873 85
11/726/0/-/96 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1874 75
11/726/0/-/97 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1875 73
11/726/0/-/98 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1876 69
11/726/0/-/99 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1877 68
11/726/0/-/100 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1878 128
1 2

Amount of archival material

45

42

0

0.68

0.62

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.