Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Orpiszew

Archiwum Państwowe w Kaliszu
- brak danych - 1874-1913
- brak danych - 1874 - 1913
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Urzędy stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw. Z dniem 1 X 1874 r. wprowadzała ona w Królestwie Pruskim powszechną oraz świecką rejestrację urodzeń, małżeństw i zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia. Z dniem 1 I 1936 r. Wojewoda Poznański wprowadził jednogminne obwody urzędów stanu cywilnego.
Akta stanu cywilnego rejestrowano w trzech osobnych rejestrach (urodzeń, małżeństw i zgonów) w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego Sądu Obwodowego (Amtsgericht). W okresie zaboru pruskiego i okupacji hitlerowskiej księgi prowadzone były w języku niemieckim, a w międzywojniu po polsku.
Urzędy stanu cywilnego z terenu b. zaboru pruskiego, działające na podstawie przepisów niemieckich, uzupełnianych w późniejszym okresie przez rozporządzenia i interpretacje polskich władz państwowych, funkcjonowały do końca 1945 r. Z dniem 1 I 1946 r. zostały one zastąpione przez urzędy stanu cywilnego działające na podstawie dekretu z 25 IX 1945 r. Prawo o aktach stanu cywilnego, który ujednolicił rejestrację stanu cywilnego na terenie całej Polski.
Urząd Stanu Cywilnego w Orpiszewie (Standesamt Orpiszew) powstał na mocy rozporządzenia Nadprezydenta Rejencji Poznańskiej z 17 IX 1874 r. i działał do końca 1935 r.
1) Akta urodzeń (69 j.a.; 1874-1913).
2) Akta małżeństw (70 j.a.; 1874-1913).
3) Akta zgonów (69 j.a.; 1874-1913).
4) Pomoce kancelaryjne: skorowidze urodzeń, małżeństw i zgonów (5 j.a.; 1874-1906).
Baza komputerowa PRADZIAD
Zmikrofilmowano lata 1874-1905 (OK 754-765, OK 3967-4014, OK 5147-5150, OK 5846-5872). Zdigitalizowano lata 1878-1913

Amount of archival material

213

213

0

2.85

2.85

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.