Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Ostrów Wielkopolski - obwód miejski

Archiwum Państwowe w Kaliszu
- brak danych - 1874-1935 [1939]
- brak danych - 1874 - 1939
- brak danych - częściowo
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Urzędy stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października t.r.). Wprowadzała ona w Królestwie Pruskim powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego rejestrowano w trzech osobnych rejestrach (urodzeń, małżeństw i zgonów) w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego Sądu Obwodowego (Amtsgericht). W okresie zaboru pruskiego i okupacji hitlerowskiej księgi prowadzone były w języku niemieckim, a w okresie międzywojennym po polsku.
Na podstawie przepisów niemieckich, uzupełnianych w okresie międzywojennym przez rozporządzenia i interpretacje polskich władz państwowych, urzędy stanu cywilnego na terenie b. zaboru pruskiego działały aż do końca 1945 r. Dopiero dekret z 25 września 1945 r. "Prawo o aktach stanu cywilnego" (obowiązujący od 1 stycznia 1946 r.) wprowadził świecką rejestrację stanu cywilnego oraz urzędy stanu cywilnego w całej Polsce.
Urząd Stanu Cywilnego w Ostrowie Wielkopolskim - obwód miejski (Standesamt Ostrowo) powstał na mocy rozporządzenia Nadprezydenta Rejencji Poznańskiej z 17 września 1874 r. Z dniem
1 stycznia 1877 r. do obwodu zostały włączone miejscowości ze zlikwidowanego ostrowskiego obwodu wiejskiego (Standesamt Ostrowo Landbezirk).
1) Akta urodzeń (178 j.a.; 1874-1934) i sprostowania (1 j.a.; 1931-1934).
2) Akta małżeństw (116 j.a.; 1874-1935).
3) Akta zgonów (132 j.a.; 1874-1935).
4) Akta zbiorowe małżeństw (165 j.a.; 1874-1935 [1939]).
5) Pomoce kancelaryjne: skorowidze urodzeń, małżeństw i zgonów (11 j.a.; 1874-1930), wykaz oficerów i żołnierzy ostrowskich jednostek wojskowych, którzy zginęli lub zmarli w wyniku działań wojennych (1 j.a.; 1914-1915), wykaz wdów, których mężowie zginęli na wojnie (1 j.a.; 1914-1918).
6) Sprawy organizacyjne (1 j.a.; 1926-1935 [1938]).
Baza komputerowa PRADZIAD
Zmikrofilmowano lata 1874-1876, 1878-1905 (OK: 792, 794, 796, 798, 800, 802, 804, 805, 807, 808, 810 oraz OK 4063-4128, OK 5169-5171, OK 5915-5955). Zdigitalizowano lata 1874-1876, 1893-1914 (bez U 1893)

Amount of archival material

605

605

0

17.45

17.45

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.