Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Ostrów Wielkopolski - obwód miejski

Archiwum Państwowe w Kaliszu
- brak danych - 1874-1935 [1939]
- brak danych - 1874 - 1939
- brak danych - częściowo
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Urzędy stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października t.r.). Wprowadzała ona w Królestwie Pruskim powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego rejestrowano w trzech osobnych rejestrach (urodzeń, małżeństw i zgonów) w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego Sądu Obwodowego (Amtsgericht). W okresie zaboru pruskiego i okupacji hitlerowskiej księgi prowadzone były w języku niemieckim, a w okresie międzywojennym po polsku.
Na podstawie przepisów niemieckich, uzupełnianych w okresie międzywojennym przez rozporządzenia i interpretacje polskich władz państwowych, urzędy stanu cywilnego na terenie b. zaboru pruskiego działały aż do końca 1945 r. Dopiero dekret z 25 września 1945 r. "Prawo o aktach stanu cywilnego" (obowiązujący od 1 stycznia 1946 r.) wprowadził świecką rejestrację stanu cywilnego oraz urzędy stanu cywilnego w całej Polsce.
Urząd Stanu Cywilnego w Ostrowie Wielkopolskim - obwód miejski (Standesamt Ostrowo) powstał na mocy rozporządzenia Nadprezydenta Rejencji Poznańskiej z 17 września 1874 r. Z dniem
1 stycznia 1877 r. do obwodu zostały włączone miejscowości ze zlikwidowanego ostrowskiego obwodu wiejskiego (Standesamt Ostrowo Landbezirk).
1) Akta urodzeń (178 j.a.; 1874-1934) i sprostowania (1 j.a.; 1931-1934).
2) Akta małżeństw (116 j.a.; 1874-1935).
3) Akta zgonów (132 j.a.; 1874-1935).
4) Akta zbiorowe małżeństw (165 j.a.; 1874-1935 [1939]).
5) Pomoce kancelaryjne: skorowidze urodzeń, małżeństw i zgonów (11 j.a.; 1874-1930), wykaz oficerów i żołnierzy ostrowskich jednostek wojskowych, którzy zginęli lub zmarli w wyniku działań wojennych (1 j.a.; 1914-1915), wykaz wdów, których mężowie zginęli na wojnie (1 j.a.; 1914-1918).
6) Sprawy organizacyjne (1 j.a.; 1926-1935 [1938]).
Baza komputerowa PRADZIAD
Zmikrofilmowano lata 1874-1876, 1878-1905 (OK: 792, 794, 796, 798, 800, 802, 804, 805, 807, 808, 810 oraz OK 4063-4128, OK 5169-5171, OK 5915-5955). Zdigitalizowano lata 1874-1876, 1893-1914 (bez U 1893)
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
11/731/0/1/1 [Księga urodzeń] 1874 86
11/731/0/1/2 [Księga urodzeń] 1874 0
11/731/0/1/7 [Księga urodzeń] 1875 444
11/731/0/1/8 [Księga urodzeń] 1875 0
11/731/0/1/13 [Księga urodzeń - tom I] 1876 438
11/731/0/1/14 [Księga urodzeń - tom II] 1876 181
11/731/0/1/15 [Księga urodzeń] 1876 0
11/731/0/1/22 [Księga urodzeń] 1877 0
11/731/0/1/25 [Księga urodzeń - tom I] 1878 0
11/731/0/1/26 [Księga urodzeń - tom II] 1878 0
11/731/0/1/30 [Księga urodzeń - tom I] 1879 0
11/731/0/1/31 [Księga urodzeń - tom II] 1879 0
11/731/0/1/34 [Księga urodzeń - tom I] 1880 0
11/731/0/1/35 [Księga urodzeń - tom II] 1880 0
11/731/0/1/39 [Księga urodzeń - tom I] 1881 0
11/731/0/1/40 [Księga urodzeń - tom II] 1881 0
11/731/0/1/44 [Księga urodzeń - tom I] 1882 0
11/731/0/1/45 [Księga urodzeń - tom II] 1882 0
11/731/0/1/48 [Księga urodzeń - tom I] 1883 0
11/731/0/1/49 [Księga urodzeń - tom II] 1883 0
11/731/0/1/52 [Księga urodzeń - tom I] 1884 0
11/731/0/1/53 [Księga urodzeń - tom II] 1884 0
11/731/0/1/56 [Księga urodzeń - tom I] 1885 0
11/731/0/1/57 [Księga urodzeń - tom II] 1885 0
11/731/0/1/60 [Księga urodzeń - tom I] 1886 0
11/731/0/1/61 [Księga urodzeń - tom II] 1886 0
11/731/0/1/64 [Księga urodzeń - tom I] 1887 0
11/731/0/1/65 [Księga urodzeń - tom II] 1887 0
11/731/0/1/68 [Księga urodzeń - tom I] 1888 0
11/731/0/1/69 [Księga urodzeń - tom II] 1888 0
11/731/0/1/72 [Księga urodzeń - tom I] 1889 0
11/731/0/1/73 [Księga urodzeń - tom II] 1889 0
11/731/0/1/76 [Księga urodzeń - tom I] 1890 0
11/731/0/1/77 [Księga urodzeń - tom II] 1890 0
11/731/0/1/80 [Księga urodzeń - tom I] 1891 0
11/731/0/1/81 [Księga urodzeń - tom II] 1891 0
11/731/0/1/84 [Księga urodzeń - tom I] 1892 0
11/731/0/1/85 [Księga urodzeń - tom II] 1892 0
11/731/0/1/88 [Księga urodzeń] 1893 0
11/731/0/1/91 [Księga urodzeń] 1894 249
11/731/0/1/94 [Księga urodzeń] 1895 261
11/731/0/1/100 [Księga urodzeń] 1896 259
11/731/0/1/103 [Księga urodzeń] 1897 274
11/731/0/1/106 [Księga urodzeń] 1898 265
11/731/0/1/109 [Księga urodzeń] 1899 278
11/731/0/1/112 [Księga urodzeń] 1900 283
11/731/0/1/115 [Księga urodzeń - tom I] 1901 166
11/731/0/1/116 [Księga urodzeń - tom II] 1901 97
11/731/0/1/119 [Księga urodzeń - tom I] 1902 168
11/731/0/1/120 [Księga urodzeń - tom II] 1902 132
11/731/0/1/123 [Księga urodzeń - tom I] 1903 169
11/731/0/1/124 [Księga urodzeń - tom II] 1903 134
11/731/0/1/127 [Księga urodzeń - tom I] 1904 168
11/731/0/1/128 [Księga urodzeń - tom II] 1904 142
11/731/0/1/131 [Księga urodzeń - tom I] 1905 182
11/731/0/1/132 [Księga urodzeń - tom II] 1905 123
11/731/0/1/135 [Księga urodzeń - tom I] 1906 344
11/731/0/1/136 [Księga urodzeń - tom II] 1906 249
11/731/0/1/258 [Księga urodzeń - tom I] 1907 324
11/731/0/1/259 [Księga urodzeń - tom II] 1907 281
11/731/0/1/262 [Księga urodzeń - tom I] 1908 364
11/731/0/1/263 [Księga urodzeń - tom II] 1908 266
11/731/0/1/269 [Księga urodzeń - tom II] 1876 0
11/731/0/1/272 [Księga urodzeń] 1877 0
11/731/0/1/275 [Księga urodzeń - tom I] 1878 0
11/731/0/1/276 [Księga urodzeń - tom II] 1878 0
11/731/0/1/280 [Księga urodzeń - tom I] 1879 0
11/731/0/1/281 [Księga urodzeń - tom II] 1879 0
11/731/0/1/284 [Księga urodzeń - tom I] 1880 0
11/731/0/1/285 [Księga urodzeń - tom II] 1880 0
11/731/0/1/289 [Księga urodzeń] 1881 0
11/731/0/1/293 [Księga urodzeń - tom I] 1882 0
11/731/0/1/294 [Księga urodzeń - tom II] 1882 0
11/731/0/1/297 [Księga urodzeń - tom I] 1883 0
11/731/0/1/298 [Księga urodzeń - tom II] 1883 0
11/731/0/1/301 [Księga urodzeń - tom I] 1884 0
11/731/0/1/302 [Księga urodzeń - tom II] 1884 0
11/731/0/1/305 [Księga urodzeń - tom I] 1885 0
11/731/0/1/306 [Księga urodzeń - tom II] 1885 0
11/731/0/1/309 [Księga urodzeń - tom I] 1886 0
11/731/0/1/310 [Księga urodzeń - tom II] 1886 0
11/731/0/1/313 [Księga urodzeń - tom I] 1887 0
11/731/0/1/314 [Księga urodzeń - tom II] 1887 0
11/731/0/1/317 [Księga urodzeń - tom I] 1888 0
11/731/0/1/318 [Księga urodzeń - tom II] 1888 0
11/731/0/1/321 [Księga urodzeń - tom I] 1889 0
11/731/0/1/322 [Księga urodzeń - tom II] 1889 0
11/731/0/1/325 [Księga urodzeń - tom I] 1890 0
11/731/0/1/326 [Księga urodzeń - tom I] 1890 0
11/731/0/1/327 [Księga urodzeń - tom II] 1890 0
11/731/0/1/330 [Księga urodzeń - tom I] 1891 0
11/731/0/1/331 [Księga urodzeń - tom II] 1891 0
11/731/0/1/334 [Księga urodzeń - tom I] 1892 0
11/731/0/1/335 [Księga urodzeń - tom II] 1892 0
11/731/0/1/338 [Księga urodzeń] 1893 0
11/731/0/1/341 [Księga urodzeń] 1894 0
11/731/0/1/344 [Księga urodzeń] 1895 0
11/731/0/1/347 [Księga urodzeń] 1896 0
11/731/0/1/350 [Księga urodzeń] 1897 0
11/731/0/1/353 [Księga urodzeń] 1898 0
1 2 3 4 5 6 7

Amount of archival material

605

605

0

17.45

17.45

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -