Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Pleszew - obwód miejski

Archiwum Państwowe w Kaliszu
- brak danych - 1874-1935
- brak danych - 1874 - 1935
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Urzędy stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października t.r.). Wprowadzała ona w Królestwie Pruskim powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego rejestrowano w trzech osobnych rejestrach (urodzeń, małżeństw i zgonów) w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego Sądu Obwodowego (Amtsgericht). W okresie zaboru pruskiego i okupacji hitlerowskiej księgi prowadzone były w języku niemieckim, a w okresie międzywojennym po polsku.
Na podstawie przepisów niemieckich, uzupełnianych w okresie międzywojennym przez rozporządzenia i interpretacje polskich władz państwowych, urzędy stanu cywilnego na terenie b. zaboru pruskiego działały aż do końca 1945 r. Dopiero dekret z 25 września 1945 r. "Prawo o aktach stanu cywilnego" (obowiązujący od 1 stycznia 1946 r.) wprowadził świecką rejestrację stanu cywilnego oraz urzędy stanu cywilnego w całej Polsce.
Urząd Stanu Cywilnego w Pleszewie - obwód miejski (Standesamt Pleschen Stadt) powstał na mocy rozporządzenia Nadprezydenta Rejencji Poznańskiej z 17 września 1874 r.
1) Akta urodzeń (81 j.a.; 1874-1916).
2) Akta małżeństw (119 j.a.; 1874-1935).
3) Akta zgonów (120 j.a.; 1874-1935).
4) Akta zbiorowe małżeństw (18 j.a.; 1874-1901).
5) Pomoce kancelaryjne: skorowidze urodzeń, małżeństw i zgonów (2 j.a.; 1874-1885).
Baza komputerowa PRADZIAD
Zmikrofilmowano lata 1874-1893 (OK 3281-3328, OK 5172-5173, OK 7726-7237). Zdigitalizowano: U 1874- 1895, 1897- 1911, MZ 1874-1911
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
11/735/0/2/59 [Księga małżeństw] 1893 99
11/735/0/2/62 [Księga małżeństw] 1894 0
11/735/0/2/65 [Księga małżeństw] 1895 0
11/735/0/2/68 [Księga małżeństw] 1896 134
11/735/0/2/71 [Księga małżeństw] 1897 0
11/735/0/2/74 [Księga małżeństw] 1898 0
11/735/0/2/77 [Księga małżeństw] 1899 0
11/735/0/2/80 [Księga małżeństw] 1900 0
11/735/0/2/83 [Księga małżeństw] 1901 0
11/735/0/2/86 [Księga małżeństw] 1902 0
11/735/0/2/89 [Księga małżeństw] 1903 0
11/735/0/2/92 [Księga małżeństw] 1904 0
11/735/0/2/95 [Księga małżeństw] 1905 0
11/735/0/2/98 [Księga małżeństw] 1906 0
11/735/0/2/101 [Księga małżeństw] 1907-1908 0
11/735/0/2/104 [Księga małżeństw] 1874 0
11/735/0/2/107 [Księga małżeństw] 1875 0
11/735/0/2/110 [Księga małżeństw] 1876 0
11/735/0/2/113 [Księga małżeństw] 1877 0
11/735/0/2/116 [Księga małżeństw] 1878 0
11/735/0/2/119 [Księga małżeństw] 1879 0
11/735/0/2/122 [Księga małżeństw] 1880 0
11/735/0/2/125 [Księga małżeństw] 1881 0
11/735/0/2/128 [Księga małżeństw] 1882 0
11/735/0/2/131 [Księga małżeństw] 1883 0
11/735/0/2/136 [Księga małżeństw] 1885 0
11/735/0/2/139 [Księga małżeństw] 1886 0
11/735/0/2/141 [Księga małżeństw] 1887 0
11/735/0/2/144 [Księga małżeństw] 1888 0
11/735/0/2/147 [Księga małżeństw] 1889 0
11/735/0/2/150 [Księga małżeństw] 1890 0
11/735/0/2/153 [Księga małżeństw] 1891 0
11/735/0/2/156 [Księga małżeństw] 1892 0
11/735/0/2/159 [Księga małżeństw] 1893 0
11/735/0/2/161 [Księga małżeństw] 1894 0
11/735/0/2/164 [Księga małżeństw] 1895 0
11/735/0/2/166 [Księga małżeństw] 1896 0
11/735/0/2/169 [Księga małżeństw] 1897 0
11/735/0/2/172 [Księga małżeństw] 1898 0
11/735/0/2/175 [Księga małżeństw] 1899 0
11/735/0/2/178 [Księga małżeństw] 1900 0
11/735/0/2/181 [Księga małżeństw] 1901 0
11/735/0/2/184 [Księga małżeństw] 1902 0
11/735/0/2/187 [Księga małżeństw] 1903 0
11/735/0/2/190 [Księga małżeństw] 1904 0
11/735/0/2/213 [Księga małżeństw] 1909 0
11/735/0/2/216 [Księga małżeństw] 1905 0
11/735/0/2/219 [Księga małżeństw] 1906 0
11/735/0/2/223 [Księga małżeństw] 1907 0
11/735/0/2/226 [Księga małżeństw] 1908 0
11/735/0/2/229 [Księga małżeństw] 1909 0
11/735/0/2/232 [Księga małżeństw] 1910 0
11/735/0/2/235 [Księga małżeństw] 1911 0
11/735/0/2/238 [Księga małżeństw] 1910-1911 0
11/735/0/2/245 [Księga małżeństw] 1912 0
11/735/0/2/246 [Księga małżeństw] 1913 0
11/735/0/2/247 [Księga małżeństw] 1914 0
11/735/0/2/248 [Księga małżeństw] 1915-1916 0
11/735/0/2/249 [Księga małżeństw] 1917-1918 0
11/735/0/2/250 [Księga małżeństw] 1919 0
11/735/0/2/251 [Księga małżeństw] 1920 0
11/735/0/2/252 [Księga małżeństw] 1921 0
11/735/0/2/253 [Księga małżeństw] 1922 0
11/735/0/2/254 [Księga małżeństw] 1923 0
11/735/0/2/255 [Księga małżeństw] 1924 0
11/735/0/2/256 [Księga małżeństw] 1925 0
11/735/0/2/257 [Księga małżeństw] 1926 0
11/735/0/2/258 [Księga małżeństw] 1927 0
11/735/0/2/259 [Księga małżeństw] 1928 0
11/735/0/2/260 [Księga małżeństw] 1929 0
11/735/0/2/261 [Księga małżeństw] 1930 0
11/735/0/2/262 [Księga małżeństw] 1931 0
11/735/0/2/263 [Księga małżeństw] 1932 0
11/735/0/2/264 [Księga małżeństw] 1933 0
11/735/0/2/265 [Księga małżeństw] 1934 0
11/735/0/2/266 [Księga małżeństw] 1935 0
11/735/0/2/294 [Księga małżeństw] 1912 0
11/735/0/2/295 [Księga małżeństw] 1913 0
11/735/0/2/296 [Księga małżeństw] 1914 0
11/735/0/2/297 [Księga małżeństw] 1915 0
11/735/0/2/298 [Księga małżeństw] 1916 0
11/735/0/2/299 [Księga małżeństw] 1917 0
11/735/0/2/300 [Księga małżeństw] 1918 0
11/735/0/2/301 [Księga małżeństw] 1919 0
11/735/0/2/302 [Księga małżeństw] 1920 0
11/735/0/2/303 [Księga małżeństw] 1921 0
11/735/0/2/304 [Księga małżeństw] 1922 0
11/735/0/2/305 [Księga małżeństw] 1923 0
11/735/0/2/306 [Księga małżeństw] 1924 0
11/735/0/2/307 [Księga małżeństw] 1925 0
11/735/0/2/308 [Księga małżeństw] 1926 0
11/735/0/2/309 [Księga małżeństw] 1926 0
11/735/0/2/310 [Księga małżeństw] 1927 0
11/735/0/2/311 [Księga małżeństw] 1928 0
11/735/0/2/312 [Księga małżeństw] 1929 0
11/735/0/2/313 [Księga małżeństw] 1930 0
11/735/0/2/314 [Księga małżeństw] 1931 0
11/735/0/2/315 [Księga małżeństw] 1932 0
11/735/0/2/316 [Księga małżeństw] 1933 0
11/735/0/2/317 [Księga małżeństw] 1934 0
1 2 3 4

Amount of archival material

340

340

0

6.46

6.46

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.