Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Topola Mała

Archiwum Państwowe w Kaliszu
- brak danych - 1888-1935
- brak danych - 1888 - 1935
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Urzędy stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października t.r.). Wprowadzała ona w Królestwie Pruskim powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego rejestrowano w trzech osobnych rejestrach (urodzeń, małżeństw i zgonów) w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego Sądu Obwodowego (Amtsgericht). W okresie zaboru pruskiego i okupacji hitlerowskiej księgi prowadzone były w języku niemieckim, a w okresie międzywojennym po polsku.
Na podstawie przepisów niemieckich, uzupełnianych w okresie międzywojennym przez rozporządzenia i interpretacje polskich władz państwowych, urzędy stanu cywilnego na terenie b. zaboru pruskiego działały aż do końca 1945 r. Dopiero dekret z 25 września 1945 r. "Prawo o aktach stanu cywilnego" (obowiązujący od 1 stycznia 1946 r.) wprowadził świecką rejestrację stanu cywilnego oraz urzędy stanu cywilnego w całej Polsce.
Urząd Stanu Cywilnego w Topoli Małej (Standesamt Klein Topola) powstał 1 I 1888 r. na mocy rozporządzenia Nadprezydenta Rejencji Poznańskiej z 13 XI 1887 r. W jego skład weszły miejscowości wyłączone z USC Ostrów: Gorzyce Wielkie, Janków Przygodzki, Lamki, Przygodzice Pustkowie, Topola Wielka, Topola Mała, Zacharzew, Zalesie oraz Zębców.
1) Sprawy organizacyjne: kontrole, sprawy opiekuńcze (2 j.a.; 1888-1926).
2) Akta urodzeń (86 j.a.; 1888-1935).
3) Akta małżeństw (87 j.a.; 1888-1935).
4) Akta zgonów (71 j.a.; 1888-1935).
5) Akta zbiorowe urodzeń (1 j.a.; 1900-1906).
6) Akta zbiorowe małżeństw (9 j.a.; 1890-1920).
7) Pomoce kancelaryjne: skorowidze urodzeń, małżeństw i zgonów (3 j.a.; 1888-1914).
Baza komputerowa PRADZIAD
Zmikrofilmowano lata 1888-1903 (OK 4646-4669, OK 6716-6736). Zdigitalizowano lata 1888-1903

Amount of archival material

259

259

0

4.19

4.19

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.