Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rogaszycach

Archiwum Państwowe w Kaliszu
- brak danych - 1954-1968
- brak danych - 1954 - 1968
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Reforma podziału administracyjnego wsi wprowadzona ustawą z dnia 25 września 1954 r. zlikwidowała dotychczasowe jednostki administracji wsi (gminy i gromady), tworząc w ich miejsce nowe gromady (art. 1). Ustawa powoływała gromadzkie rady narodowe, wybierane przez ludność na okres 3 lat, które pełniły również rolę organów administracji państwowej (art. 4). Ich zadaniem było kierowanie na terenie gromady „działalnością gospodarczą, społeczną i kulturalną, wiążąc potrzeby gromady z zadaniami ogólnopaństwowymi” (art. 10).
Organem wykonawczym i zarządzającym GRN było (powoływane przez nią) prezydium, które jednocześnie zobowiązane było do wykonywania wytycznych i instrukcji prezydium powiatowej rady narodowej (było więc podwójnie podporządkowane) (art. 11 i 27). GRN powoływała również komisje (np. rolną, mienia gromadzkiego) dla poszczególnych dziedzin swojej działalności i sprawowania kontroli społecznej (art. 24-25).
W myśl Ustawy dotychczasowe uprawnienia gminnych rad narodowych przeszły na gromadzkie rady narodowe. Faktycznie większość uprawnień przejęło prezydium powiatowej rady narodowej, a gromadzkie rady narodowe w wielu wypadkach zostały ograniczone do wykonywanie jej zarządzeń. Mimo, że w późniejszych latach kompetencje GRN-ów zostały rozszerzone, nigdy nie były one pełnoprawnym gospodarzem gromad. (Przede wszystkim z powodu ograniczenia kompetencji na rzecz powiatów i braku odpowiednich funduszy).
Na podstawie wyżej cytowanej ustawy Wojewódzka Rada Narodowa w Poznaniu z dniem 5 października 1954 r. powołała na terenie powiatu kępińskiego m.in. gromadę Rogaszyce. Objęła ona obszary dotychczasowych gromad: Rogaszyce z gminy Ostrzeszów, Turze i Kochłowy z gminy Kępno-Północ oraz miejscowość Taborek z gromady Olszyna z gminy Ostrzeszów. Z dniem 1 października 1954 r. gromadę włączono do nowoutworzonego powiatu ostrzeszowskiego. W lipcu 1968 r. gromadę zlikwidowano włączając ją do gromady Ostrzeszów.
1) Sesje GRN: protokoły (sygn. 1-2; 1954-1968).
2) Prezydium GRN: protokoły (sygn. 3-18; 1955-1968).
3) Sprawozdawczość (sygn. 19-20; 1964-1968).
4) Budżety (sygn. 21-23; 1955-1966).
- brak danych -

Amount of archival material

23

23

0

0.46

0.46

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.