Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Państwowe w Kaliszu

Archiwum Państwowe w Kaliszu
Previous archive Next archive
3617.35 4500.0
980.0 18
3658 226

W skład Archiwum wchodzą: 1) Oddział I Gromadzenia i Ewidencji Materiałów Archiwalnych; 2) Oddział II Opracowania i Udostępniania Materiałów Archiwalnych; 3) Stanowisko ds. Nadzoru Archiwalnego; 4) Stanowisko ds. Finansowo-Księgowych; 5) Dział Administracyjno-Gospodarczy. Szczegółowe zakresy czynności poszczególnych komórek organizacyjnych określa statut i regulamin organizacyjny umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na www.archiwum.kalisz.pl.

Pierwsza kaliska publiczna placówka archiwalna – Archiwum Akt Dawnych, powstała przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu na mocy decyzji namiestnika Królestwa Polskiego z 16 III 1825 r. Przechowywała ono głównie akta sądowe dawnych sądów grodzkich i ziemskich oraz akta miast z okresu staropolskiego. W 1888 r. archiwum zostało zlikwidowane, a jego zasób przeniesiono do Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie. Po odzyskaniu niepodległości, głównie celem zabezpieczenia akt rosyjskich urzędów zaborczych, utworzono w 1920 r. Archiwum Państwowe, zlikwidowane sześć lat później z powodów oszczędnościowych. Archiwalia zostały wywiezione do archiwów w Poznaniu i Warszawy, z których część trafiła później do Łodzi (np. akta gubernialne).
Obecne Archiwum zostało utworzone zarządzeniem Ministra Oświaty z dnia 11 lipca 1950 r. jako Powiatowe Archiwum Państwowe w Kaliszu. W 1958 r. zostało ono przekształcone w Oddział Terenowy Archiwum Państwowego Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego w Poznaniu. Oddział obejmował swoją działalnością powiaty: jarociński (do 1955 r.), kaliski, kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski i pleszewski oraz 2 miasta wydzielone: Kalisz i Ostrów Wlkp. W 1976 r. Oddział przekształcono we Wojewódzkie Archiwum Państwowe, działające na terenie nowoutworzonego województwo kaliskiego i podległe bezpośrednio Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w Warszawie. Od 1983 r. urząd nosi nazwę Archiwum Państwowe w Kaliszu. Reforma administracyjna kraju z 1998 r. nie zmieniła kompetencji terytorialnej Archiwum, w konsekwencji czego działa ono na terenie trzech województw: wielkopolskiego (powiaty: jarociński, kaliski – grodzki i ziemski, kępiński, krotoszyński – poza gminą Kobylin, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski), łódzkiego (powiat wieruszowski, poza gminą Lututów) oraz dolnośląskiego (gminy: Dziadowa Kłoda, Myślibórz i Syców z powiatu oleśnickiego).
Szerzej zob. G. Schlender „Sześćdziesiąt lat działalności Archiwum Państwowego w Kaliszu. Zarys dziejów”, Kalisz 2011 lub historia placówki na stronie internetowej placówki (www.archiwum.kalisz.pl).

List of archive's collections

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
11/358/0 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Łazisku - zespół przekazany Archiwum Państwowemu we Wrocławiu w ramach scalenia zespołu (82/935/0) 1955-1958 0
11/362/0 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Twardogórze- zespół przekazany Archiwum Państwowemu we Wrocławiu w ramach scalenia zespołu (82/934/0) 1955-1972 0
11/483/0 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Trzemesznie - zespół zaginął 0
11/356/0 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Goszcznie - zespół przekazany Archiwum Państwowemu we Wrocławiu w ramach scalenia zespołu (82/935/0) 1955-1972 0
11/839/0 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Czekanowie - cały zespół włączono do PGRN w Lewkowie 0
11/841/0 vacat - Nadprezydent Miasta Kalisza jako Zwierzchnik Policji Miejscowej - cały zespół włączono do zesp. nr 19: Akta miasta Kalisza 0
11/72/0 vacat - Akta gminy Ostrów - cały zespół włączono do zesp. nr 26: Akta miasta Ostrowa 0
11/1287/0 Związek Zawodowy Chemików w PRL Rada Zakładowa przy Kaliskiej Fabryce Ultramaryny 1966-1972 0
11/1478/0 Związek Więźniów Politycznych i Represjonowanych Okresu Stalinowskiego Zarząd Naczelny w Kaliszu 1989-2015 0
11/611/0 Związek Polskich Artystów Plastyków Oddział w Kaliszu 1972-1984 0
11/1448/0 Związek Nauczycielstwa Polskiego Ognisko w Koźminku 1927-1963 0
11/1441/0 Związek Harcerstwa Polskiego 16. Szczep im. Powstańców Wielkopolskich przy Szkole Podstawowej Nr 16 w Kaliszu 1958-1995 0
11/1386/0 Związek Bojowników o Wolność i Demokrację Koło Gminne w Bralinie [1960] 1969-1990 0
11/1459/0 Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Kaliszu 1946-2007 0
11/269/0 Zespół Państwowych Gospodarstw Rolnych Petryki 1946-1960 0
1 2 3 ... 104 105
X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.