Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Starostwo Powiatowe w Katowicach

Archiwum Państwowe w Katowicach
- brak danych - [1790] 1873-1922
Landratsamt in Kattowitz 1790 - 1872
1873 - 1922
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Powiat katowicki został utworzony ustawą rządu pruskiego z 27 marca 1873 roku dotyczącą podziału powiatu bytomskiego na cztery powiaty. Dla nowego powiatu utworzono urząd "Königliches Landratsamt Kattowitz".
Na czele urzędu stał landrat mianowany przez króla na wniosek sejmiku powiatowego (Kreistag). Zastępcami stałymi landrata byli 2 deputowani z powiatu wybierani przez Kreistag na okres 6 lat. Landrat jako organ władzy państwowej był kierownikiem ogólnej administracji powiatu i równocześnie jako przewodniczący sejmiku powiatowego (Kreistag) i wydziału powiatowego (Kreisausschuss) był przedstawicielem samorządu powiatu. Ponadto był przewodniczącym urzędu ubezpieczeń (Versicherungsamt). Landrat działał w podwójnym charakterze: jako władza z ramienia państwa i jako władza reprezentująca powiat przy władzach centralnych. Władzą nadrzędną landrata katowickiego był prezydent rejencji opolskiej. Do kompetencji landrata należało załatwianie na szczeblu powiatu spraw wchodzących w zakres kompetencji oddziałów rejencji, mianowicie: sprawy graniczne, wydawanie paszportów, nadzór nad cudzoziemcami, publikowanie ustaw i zarządzeń, policja porządkowa, nadzór nad zakładami karnymi, ochrona przeciwpożarowa, opieka społeczna, sprawy sanitarne, zwalczanie chorób zakaźnych, szpitalnictwo, kontrola żywności ,sprawy rolnictwa i hodowli, melioracja gruntów, ogólne sprawy gospodarki komunalnej, nadzór nad stowarzyszeniami o charakterze gospodarczym, ubezpieczenia od ognia i klęsk żywiołowych, sprawy kościelne i szkolne, innowiercy, sprawy wojskowe, zbierania danych statystycznych, cenzura, nadzór nad budownictwem, podatki, kontrola miar i wag, nadzór nad rzemiosłem, handlem i przemysłem, drogi publiczne, łowiectwo.
[na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. A. Sulik, Katowice 1961]
Sprawy majestatu, granic, dary z łaski: osoba króla i jego rodziny, podróże dostojników, układy z zagranicą, opieka nad obywatelami Prus za granicą, darowizny z łaski, wnioski o rehabilitację z lat 1848-1921 , sygn. 1-15
Sprawy dot. ustawodawstwa, zarządzania i organizacji: dot. wyborów do ciał ustawodawczych z lat 1832-1922, sygn. 16-31
Sprawy statystyki, osiedli mieszkaniowych, ludności i dóbr ziemskich: zbiegostwo z Kongresówki, cudzoziemcy z lat 1835-1922, sygn. 32-62
Sprawy organizacji i zarządzania powiatem, sprawy komunalne: wybory starosty i deputowanych, personel urzędniczy, zasiedlanie rolnych terenów, gminy żydowskie z lat 1818-1922 , sygn. 63-105
Sprawy dot. gospodarki rolnej i leśnej: Izba Rolna, zwalczanie szkodników z lat 1831-1922 , sygn. 106-115
Sprawy dot. handlu, rzemiosła, przemysłu i budownictwa: restauracje, wyszynk, cechy przymusowe, położenie klasy robotniczej, budowa dróg, regulacja rzek z lat 1822-1922, sygn. 116-209
Sprawy policyjne: nadzór nad różnymi stowarzyszeniami, organizacjami robotniczymi, osobami politycznie podejrzanymi z lat 1822-1922 , sygn. 210-373, 273a, 294a, 306a, 357a, 357b
Sprawy wojskowe: materiały z okresu plebiscytu i szkód z okresu powstań z lat 1854-1922, sygn.374-390
Sprawy sądowe: działalność rozjemcza z lat 1832-1917, sygn. 391-393
Sprawy finansowe: podatek gruntowy, recesy z lat 1821-1921, sygn. 394-422
Sprawy kościelne i szkolnictwa: zarządzenie w sprawach wyznaniowych i szkolnych, sprawy indywidualnych parafii i szkół z lat 1832-1922 , sygn. 423-728, 479a
Sprawy lecznictwa, weterynarii, policji sanitarnej: służba sanitarna, szczepienia ochronne z lat 1830-1922, sygn. 729-753
Akta urzędu ubezpieczeń: współdziałanie i nadzór nad zakładami ubezpieczeń z lat 1867-1922, sygn. 754-761, 759a
KM 30.05.1974, 0014-9; zmikrofilmowano jednostkę archiwalną o sygnaturze 31
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
12/1/0/1/1 Acta generalia betr. Allerhöchste Person des Königs, Reisen Majestät der Mitglieder das königl. Hauses und anderer hoher Standesperson, Staatsbeamten pp 1871-[1915] 0
12/1/0/1/2 Acta specialia betr. Allerhöchste Person des Königs, Reisen Majestät der Mitglieder das königl. Hauses und anderer hoher Standesperson, Staatsbeamten pp 1907-[1916] 0
12/1/0/1/3 Acta gen. betr. Titel Sr. Majestät 1882-[1910] 0
12/1/0/1/4 Acta gen. betr. Landesgrenz-Kommissariats Angelegenheiten 1910-[1917] 0
12/1/0/1/5 Acta spec. betr. Landesgrenz-Kommissariats Angelegenheiten 1904-[1918] 0
12/1/0/1/6 Acta gen. betr. Geschäftsgang mit dem Auslande, Legalisierung der dahin gehanden Aktienstücke, Atteste Quitungen 1863-[1921] 0
12/1/0/1/7 Acta spec. betr. Geschäftsgang mit dem Auslande, Legalisierung der dahin gehanden Aktienstücke, Atteste Quitungen 1894-[1918] 0
12/1/0/1/8 Acta gen. betr. Verträge mit dem Auslande und Handel mit demselben 1904-[1917] 0
12/1/0/1/9 Acta gen. betr. Unterstützung, Kur- und Verpflegung im Auslande erkrankter Inländer und im Inlande erkrankter Ausländer 1872-[1914] 0
12/1/0/1/10 Acta betr. die Nachrichten von den im Auslande verstorbenen Preussen und den im Inlande verstorbenen Ausländer. Ansprüche an die Verlassenschaft derselben 1848-1912 0
12/1/0/1/11 Acta gen. betr. Allerhöchste Gnadengeschenke und Gnadenerweisungen überhaupt 1882-1919 0
12/1/0/1/12 Acta betr. des Adels verlustig Erklärte und Wiederverleihung des Adels und verlorenen Orden und abgesprochener Ehrenzeichen p.p. 1867-1920 0
12/1/0/1/13 Acta spec. betr. verliehene Characteure und Titel an Kreis-Einsassen 1867-1920 0
12/1/0/1/14 Acta betr. Rehabilitationsgesuche von Zivil-Personen 1845-1912 0
12/1/0/1/15 Acta gen. betr. Kollektenwesen 1867-1920 0
1 2 3 4 ... 24 25 26 27 28 ... 49 50 51 52

Amount of archival material

768

768

0

16.00

16.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.