Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Główny Urząd Ceł w Mysłowicach

Archiwum Państwowe w Katowicach
- brak danych - 1888-1921
Hauptzollamt Myslowitz 1888 - 1921
- brak danych - tak
administracja specjalna - skarbowość niemiecki
inwentarz książkowy Yes 33 j.
spis roboczy Yes 8 j.
Główny Urząd Celny w Mysłowicach pod nazwą Hauptzollamt został utworzony w 1848 roku zarządzeniem Rejencji Opolskiej z dnia 1 października 1847 roku, w związku z oddaniem do ruchu linii kolejowej Kraków- Mysłowice. Hauptzollamt podporządkowany był Oberzolldirektion in Breslau, podlegały mu zaś urzędy celne na terenie powiatu katowickiego i bytomskiego.
Do kompetencji Głównego Urzędu Celnego należał pobór cła wwozowego i wywozowego oraz podatku spożywczego bez względu na wysokość a ponadto miał prawo wydawania listów przewozowych i zaświadczeń uprawniających do wwozu lub wywozu towarów.
[na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. A. Sulik, Katowice 1960]
Sprawy ogólne i organizacyjne z lat 1897-1921, sygn. 1-15
Zarządzenia regulujące sprawy przemytu, uprawnień policji z lat 1912-1921, sygn. 16-17
Zarządzenia dotyczące wwozu i wywozu artykułów żywnościowych i przemysłowych z lat 1907-1921, sygn. 18-32
Opłaty celne z lat 1900-1918, sygn. 33
KM 26.02.1986, 0014-1

Amount of archival material

41

33

0

0.63

0.60

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.