Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Oddział I Urzędu Celnego w Mysłowicach

Archiwum Państwowe w Katowicach
- brak danych - 1902-1921
Nebenzollamt I Myslowitz 1902 - 1921
- brak danych - tak
administracja specjalna - skarbowość niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Urząd Celny w Mysłowicach został utworzony w 1919 roku pod nazwą „Nebenzollamt I”. Do 1848 roku urzędy celne I i II klasy podlegały Głównemu Urzędowi Celnemu w Bieruniu – Zabrzegu, a od 1848 roku nowo utworzonemu Głównemu Urzędowi Celnemu w Mysłowicach.
Do kompetencji urzędów celnych I i II klasy należał pobór cła wwozowego i wywozowego oraz podatku spożywczego nie mogącego przekraczać określonej sumy. Ponadto urzędy celne I i II klasy mogły wydawać listy przewozowe tylko za specjalnym upoważnieniem ministra finansów. Zakres kompetencji urzędów celnych I i II klasy nie różnił się.
[na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. A. Sulik, Katowice 1960]
Sprawy organizacyjne, kontroli przejść granicznych, opłat celnych z lat 1902-1921, sygn. 1-95 KM 24.10.1966, 0014-3
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
12/11/0/-/1 Sonder-Akten betr. Besondere Abfertigungsbefugnisse, Amterzeichnisse, Vol. I 1912-1921 0
12/11/0/-/2 Haupt-Akten Betr. Geschäftsbetrieb Vol. I 1909-1920 0
12/11/0/-/3 Haupt-Akten Betr. Fristsachenverzeichniss Vol. I 1911-1920 0
12/11/0/-/4 Haupt-Akten Betr. Behandlung der Dienst-Sendlungen und Bestimmungen über Post- und Frachtgebühren Vol. I 1912-1920 0
12/11/0/-/5 Haupt-Akten betr. Verordnungen zur Verhütung von Krankheiten 1913-1914 0
12/11/0/-/6 Haupt-Akten betr. Zusammenwirken mit anderen Verwaltungen, Dienstverrichtungen für andere Verwaltungen Vol. I 1912-1915 0
12/11/0/-/7 Haupt-Akten betr. Benutzungen von Dienstwohnungen - Regulativ über die Dienstwohnungen der Staatsbeamten Vol. I 1912-1919 0
12/11/0/-/8 Haupt-Akten betr. Verwaltung des Fonds für die Geschäftsbedürfnisse Vol. I 1910-1920 0
12/11/0/-/9 Sonder-Akten betr. Verwaltung des Fonds für die Geschäftsbedürfnisse Vol. I 1912-1921 0
12/11/0/-/10 Haupt-Akten betr. Anschaffung der Dienstgeräte aus dem Fonds der Oberzolldirektion Vol. I 1919-1921 0
12/11/0/-/11 Sonder-Akten betr. Anschaffung der Waagen und Gewichte und deren Eichung Vol. I 1912-1921 0
12/11/0/-/12 Sonder-Akten betr. Drucksachen, Dienstgeräte, Bleie, Schlösser und Waffen Vol. I 1911-1921 0
12/11/0/-/13 Haupt-Akten betr. Alle auf Beamte bezüglichen Erlasse und Verfügungen mit Ausnahme bezügl. Beurlaubungen u. Erkrankungen Vol. I 1909-1921 0
12/11/0/-/14 Sonder-Akten betr. Alle auf Beamte bezüglichen Erlasse und Verfügungen mit Ausnahme bezügl. Beurlaubungen u. Erkrankungen Vol. I 1911-1921 0
12/11/0/-/15 Haupt-Akten betr. Ausbildung der Beamten Fachunterricht und Vorträge Vol. I 1912-1914 0
1 2 3 4 5 6 7

Amount of archival material

95

95

0

0.70

0.70

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.