Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Oddział I Urzędu Celnego w Szopienicach

Archiwum Państwowe w Katowicach
- brak danych - 1863-1922
Nebenzollamt I Schoppinitz 1863 - 1922
- brak danych - tak
administracja specjalna - skarbowość niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Urząd Celny w Szopienicach został utworzony w 1970 roku pod nazwą Nebenzollamt I Schoppinitz. Do 1848 roku urzędy celne I i II klasy podlegały Głównemu Urzędowi Celnemu w Bieruniu – Zabrzegu, a od 1848 roku nowo utworzonemu Głównemu Urzędowi Celnemu w Mysłowicach.
Do kompetencji urzędów celnych I i II klasy należał pobór cła wwozowego i wywozowego oraz podatku spożywczego nie mogącego przekraczać określonej sumy. Ponadto urzędy celne I i II klasy mogły wydawać listy przewozowe tylko za specjalnym upoważnieniem ministra finansów. Zakres kompetencji urzędów celnych I i II klasy nie różnił się.
[na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. A. Sulik, Katowice 1960]
Sprawy organizacyjne, osobowe, kontroli przejść granicznych, opłat celnych, statystyka z lat 1863-1922, sygn. 1-68 KM 24.10.1966, 0014-3
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
12/12/0/-/1 Acta specialia betr. die Einrichtung und Organisation des Amtes Schoppinitz 1870-1912 0
12/12/0/-/2 Haupt-Akten betr. Organisation der Dienststellen 1913-1922 0
12/12/0/-/3 Acta generalia betr. Reinigung der Dienstlokale sonstiger Erfordernisse 1906-1912 0
12/12/0/-/4 Haupt-Akten betr. Besondere Abfertigungsbefugnisse. Amteverzeichnisse 1913-1915 0
12/12/0/-/5 Sonder-Akten betr. Beamtensachen /Zahlungsanweisungen pp./ 1909-1912 0
12/12/0/-/6 Sonder-Akten betr. Beurlaubengen und Erkrankungen der Beamten 1912-1917 0
12/12/0/-/7 Acta generalia betr. allgemeine Dienstanweisung 1908-1912 0
12/12/0/-/8 Acta generalia betr. Terminsachen 1906-1912 0
12/12/0/-/9 Haupt-Akten betr. Dienstverrichtungen für andere Verwaltungen, Einziehung verbotner Schriften 1912-1916 0
12/12/0/-/10 Haupt-Akten betr. Beschaffung und bauliche Unterhaltung der Dienstgebäude und Benutzung von Dienstgelassen, die anderen Verwaltungen gehören 1912-1922 0
12/12/0/-/11 Haupt-Akten betr. Anschaffung der Dienstgeräte, Wagen und Gewichte und deren Eichung. Führung der Beilassrollen 1912-1922 0
12/12/0/-/12 Haupt-Akten betr. Bezug der Gesetzsammlungen, Reichsgesetzblätter, Zentral und Amts- und Nachrichtenblätter. Flagenführung auf Staatsgebäuden 1908-1921 0
12/12/0/-/13 Haupt-Akten betr. Rechte und Pflichten der Beamten, Rangverhältnisse, Steuerpflicht 1908-1922 0
12/12/0/-/14 Haupt-Akten betr. Kassen und Buchführung bei den Zollkassen 1908-1919 0
12/12/0/-/15 Akta generalia betr. Befugnisse anderer Zollstellen 1908-1912 0
1 2 3 4 5

Amount of archival material

68

68

0

0.50

0.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.