Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Oddział II Urzędu Celnego w Brzezince

Archiwum Państwowe w Katowicach
- brak danych - 1838-1922
Nebenzollamt II Birkental 1838 - 1922
- brak danych - tak
administracja specjalna - skarbowość niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Urząd Celny w Brzezince został utworzony w 1919 roku pod nazwą Nebenzollamt II Birkental. Do 1848 roku urzędy celne I i II klasy podlegały Głównemu Urzędowi Celnemu w Bieruniu – Zabrzegu, a od 1848 roku nowo utworzonemu Głównemu Urzędowi Celnemu w Mysłowicach.
Do kompetencji urzędów celnych I i II klasy należał pobór cła wwozowego i wywozowego oraz podatku spożywczego nie mogącego przekraczać określonej sumy. Ponadto urzędy celne I i II klasy mogły wydawać listy przewozowe tylko za specjalnym upoważnieniem ministra finansów. Zakres kompetencji urzędów celnych I i II klasy nie różnił się.
[na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. A. Sulik, Katowice 1960]
Sprawy organizacyjne, sprawozdawczość, sprawy kontroli przejść granicznych, opłat celnych z lat 1838-1922, sygn. 1-77 KM 24.10.1966, 0014-3
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
12/13/0/-/1 Acta generalia betr. die Statistik 1886-1903 0
12/13/0/-/2 Special Acten betr. Organisation und Begrenzen der Statistik 1900-1911 0
12/13/0/-/3 General Akten betr. der Statistik auf den Wasserstrassen Vol. I 1908-1909 0
12/13/0/-/4 General-Akten betr. Verwaltung und Befugniss des Amtes, Geschäfts und Registerführung sowie Organisation 1898-1911 0
12/13/0/-/5 [Pisma okólne dot. wydawania zezwolen na przewóz towarów] 1911-1919 0
12/13/0/-/6 Acta Generalia betr. Termin Sachen und periodische Berichte des Nebenzollamtes Brzezinka 1881-1911 0
12/13/0/-/7 Special Acten betr. Termin Sachen und Periodische Berichte 1900-1908 0
12/13/0/-/8 General-Acten betr. die geschäftliche Behandlung der Postsendungen in Staatsdienst Angelegenheiten 1899-1911 0
12/13/0/-/9 [Sprawy obserwacji stanu wód na rzekach - instrukcja] 1912-1920 0
12/13/0/-/10 Special-Akten betr. Grenzsperren wegen Krankheiten und Säuchen Vol I 1881-1888 0
12/13/0/-/11 General-Acten betr. Grenzsperren wegen Krankheiten und Säuchen Vol. V 1885-1892 0
12/13/0/-/12 Acta Specialia Zahlungs-Anweisungen des Königl. Neben Zoll Amtes II Brzezinka 1881-1885 0
12/13/0/-/13 General-Acten betr. den Urlaub der Beamten Vol. I 1896-1911 0
12/13/0/-/14 [Pisma okólne dot. wywozu i wwozu towarów] 1911-1922 0
12/13/0/-/15 General-Akten betr. Inventarien und Amtsutensilien Bauten und Reparaturen sowie Amtsunkosten Vol. II 1906-1911 0
1 2 3 4 5 6

Amount of archival material

77

77

0

0.70

0.70

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.