Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Oddział II Urzędu Celnego w Mysłowicach

Archiwum Państwowe w Katowicach
- brak danych - 1830-1922
Nebenzollamt II Myslowitz 1830 - 1922
- brak danych - tak
administracja specjalna - skarbowość niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Urząd Celny w Mysłowicach pod nazwą „Nebenzollamt II” został utworzony w 1919 roku na mocy zarządzenia Rejencji Opolskiej z dnia 11 grudnia 1818 roku. Do 1848 roku urzędy celne I i II klasy podlegały Głównemu Urzędowi Celnemu w Bieruniu – Zabrzegu, a od 1848 roku nowo utworzonemu Głównemu Urzędowi Celnemu w Mysłowicach.
Do kompetencji urzędów celnych I i II klasy należał pobór cła wwozowego i wywozowego oraz podatku spożywczego nie mogącego przekraczać określonej sumy. Ponadto urzędy celne I i II klasy mogły wydawać listy przewozowe tylko za specjalnym upoważnieniem ministra finansów. Zakres kompetencji urzędów celnych I i II klasy nie różnił się.
[na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. A. Sulik, Katowice 1960]
Sprawy organizacyjne, osobowe, kontroli przejść granicznych, opłat celnych z lat 1830-1922, sygn. 1-50 KM 24.10.1966, 0014-3
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
12/14/0/-/1 Haupt-Akten betr. Verordnungen über die periodesche einzureichenden Terminsachen und Berichte 1896-1921 0
12/14/0/-/2 Akta specialia betr. periodisch einzureichende Terminsachen 1903-1918 0
12/14/0/-/3 Haupt-Akten betr. den Verkehr mit der Post 1894-1921 0
12/14/0/-/4 Acta specialia betr. den Verkehr mit der Post 1879-1920 0
12/14/0/-/5 Haupt-Akten betr. die Beamten, deren Befugnisse und Pflichten, Bekleidung und Bewaffung 1904-1921 0
12/14/0/-/6 Sonder-Akten betr. Mitwirkung der Beamten zu polizeilichen Zwecken 1900-1921 0
12/14/0/-/7 Sonder-Akten betr. Versetzung sowie Beurlaubung der Beamten Ernennung des Stations Kontroller 1902-1920 0
12/14/0/-/8 General Acten betr. die Anweisung zur Aufstellung der Umzugskosten Liqidation bei Versetzung der Beamten 1892-1922 0
12/14/0/-/9 General Acten betr. Gratificationen und Unterstützungen für Beamte und Wittwen 1902-1921 0
12/14/0/-/10 Haupt Akten betr. Verordnungen Anlegung von Inventarien, Anschaffung der Utensilien Bauten pp. 1905-1921 0
12/14/0/-/11 Haupt Akten betr. Formulare und Druksachen 1902-1921 0
12/14/0/-/12 Sonder Akten betr. Zu und Abgang der Druksachen 1904-1921 0
12/14/0/-/13 Acta specialia betr. Revision und Aichung der maass und Gewicht 1877-1921 0
12/14/0/-/14 Acta Generalia betr. Kassenwesen Buch- und Registerführung sowie Abfertigungsgebühr 1907-1919 0
12/14/0/-/15 Sonder Akten betr. Verordnungen über das Kassenwesen Buch und Register führung 1909-1920 0
1 2 3 4

Amount of archival material

50

50

0

0.70

0.70

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.