Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego w Podlesiu

Archiwum Państwowe w Katowicach
- brak danych - 1874-1909
Standesamt Podlesie 1874 - 1909
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Urzędy Stanu Cywilnego w Prusach, a więc i na Śląsku, zostały powołane do życia na mocy ustawy z 9 marca 1874 roku (Gesetz über die Beurkundung des Personenstandes und die Form der Eheschliessung). Wprowadziły one między innymi obowiązek cywilnej rejestracji faktów stanu cywilnego, czyli urodzeń, małżeństw i zgonów, zastępując tym samym rejestrację wyznaniową prowadzoną do tej pory przez urzędy parafialne czy gminy wyznaniowe. W rok później zastąpiona została ogólnoniemiecką ustawą z 6 lutego 1875 roku. Urząd Stanu Cywilnego w Podlesiu został utworzony decyzją Nadprezydenta Prowincji Śląskiej we Wrocławiu z dnia 29 sierpnia 1874 roku z mocą obowiązującą od 1 października tegoż roku. Urząd obejmował swoim działaniem miejscowości: Podlesie, Zarzecze, Kamionkę.
[na podstawie notatki informacyjnej, oprac. J. Koziarczyk, Katowice 2007]
Księgi urodzeń z lat 1874-1909, sygn. 1-33, 98-100
Księgi małżeństw z lat 1874-1909, sygn. 34-58, 101-103
Księgi zgonów z lat 1874-1909, sygn. 59-91, 104-106
Skorowidze do ksiąg z lat 1874-1909, sygn. 92-97, 107
KM 17.12.2007, 0010-8; zmikrofilmowano jednostki archiwalne o sygnaturach 1-107, zdigitalizowano całość zespołu, inwentarz książkowy wpisano do bazy danych IZA

Amount of archival material

107

107

0

1.50

1.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.