Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego w Bykowinie

Archiwum Państwowe w Katowicach
- brak danych - 1902-1934
Standesamt Bykowine 1902 - 1934
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes sygn. 1-18
spis zdawczo-odbiorczy No sygn. 19-89
Urzędy Stanu Cywilnego w Prusach, a więc i na Śląsku, zostały powołane do życia na mocy ustawy z 9 marca 1874 roku (Gesetz über die Beurkundung des Personenstandes und die Form der Eheschliessung). Wprowadziły one między innymi obowiązek cywilnej rejestracji faktów stanu cywilnego, czyli urodzeń, małżeństw i zgonów, zastępując tym samym rejestrację wyznaniową prowadzoną do tej pory przez urzędy parafialne czy gminy wyznaniowe. W rok później zastąpiona została ogólnoniemiecką ustawą z 6 lutego 1875 roku. Urząd Stanu Cywilnego w Bykowinie działał od 1 lipca 1902 roku, odkąd rejestracja zdarzeń z terenu Bykowiny została wydzielona z Urzędu Stanu Cywilnego w Nowej Wsi.. Urząd obejmował swoim działaniem miejscowość Bykowinę.
[na podstawie notatki informacyjnej, oprac. A. Rojek, Katowice 2008]
Księgi urodzeń, z lat 1902-1906, sygn. 1-5
Księgi małżeństw, z lat 1902-1906, sygn. 6-10
Księgi zgonów, z lat 1902-1906, sygn. 11-15
Skorowidze do ksiąg urodzeń, małżeństw, zgonów z lat 1902-1906, sygn. 16-18
Spis zdawczo-odbiorczy:
Księgi urodzeń, z lat 1907-1914, sygn. 19-26
Księgi małżeństw, z lat 1907-1934, sygn. 27-54
Księgi zgonów, z lat 1907-82, sygn. 55-82
Akta zbiorowe z lat 1907-1934, sygn. 83-85
Skorowidze do ksiąg urodzeń z lat 1907-1914, małżeństw i zgonów z lat 1907-1934, sygn. 86-88
Księga poboczna zgonów z 1926 roku, sygn. 89
KM 16.06.2008, 0010-3; ,

Amount of archival material

89

18

0

1.41

0.30

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -