Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego w Orzegowie

Archiwum Państwowe w Katowicach
- brak danych - 1904-1934
Standesamt Orzegow 1904 - 1934
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego niemiecki
inwentarz książkowy Yes sygn. 1-12
spis zdawczo-odbiorczy No sygn. 13-84
Urzędy Stanu Cywilnego w Prusach, a więc i na Śląsku, zostały powołane do życia na mocy ustawy z 9 marca 1874 roku (Gesetz über die Beurkundung des Personenstandes und die Form der Eheschliessung). Wprowadziła ona między innymi obowiązek cywilnej rejestracji faktów stanu cywilnego, czyli urodzeń, małżeństw i zgonów, zastępując tym samym rejestrację wyznaniową prowadzoną do tej pory przez urzędy parafialne czy gminy wyznaniowe. W rok później zastąpiona została ogólnoniemiecką ustawą z 6 lutego 1875 roku. Urząd Stanu Cywilnego w Orzegowie działał od 1 kwietnia 1904 roku, odkąd rejestracja zdarzeń z terenu Orzegowa została wydzielona z Urzędu Stanu Cywilnego w Goduli. Urząd obejmował swoim działaniem miejscowość Orzegów.
[na podstawie notatki informacyjnej, oprac. A. Rojek, Katowice 2008]
Księgi urodzeń, z lat 1904-1906, sygn. 1-3
Księgi małżeństw, z lat 1904-1906, sygn. 4-6
Księgi zgonów, z lat 1904-1906, sygn. 7-9
Skorowidze do ksiąg urodzeń, małżeństw, zgonów z lat 1904-1906, sygn. 10-12
Spis zdawczo-odbiorczy:
Księgi urodzeń, z lat 1907-1914, sygn. 13-19
Księgi małżeństw, z lat 1907-1934, sygn. 20-47
Księgi zgonów, z lat 1907-1934, sygn. 48-75
Akta zbiorowe z lat 1907-1934, sygn. 76-78
Skorowidze do ksiąg urodzeń, małżeństw, zgonów z lat 1904-1934, sygn. 79-84
KM 16.06.2008, 0010-3

Amount of archival material

84

12

0

1.70

0.20

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.