Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Dyrekcja Policji w Katowicach

Archiwum Państwowe w Katowicach
- brak danych - 1881-1920 [1922]
Polizei-Direktion Kattowitz 1881 - 1920
1921 - 1922
- brak danych - tak
administracja specjalna - bezpieczeństwo publiczne niemiecki
inwentarz książkowy Yes 147 j.
spis roboczy Yes 1 j.
Zarządy policji (Polizei – Verwaltung) na terenie państwa pruskiego powołała do życia ustawa z 11 marca 1850 roku. Na jej podstawie miasta liczące powyżej 10 000 mieszkańców zyskiwały własny zarząd policji (Polizei – Verwaltung).
Do zadań lokalnych zarządów policji należało: ochrona bezpieczeństwa mieszkańców i mienia publicznego, utrzymanie porządku i bezpieczeństwa oraz kierowanie porządkiem na drogach i w miejscach publicznych , kontrola rynku oraz wszelkiej publicznej sprzedaży artykułów żywnościowych, nadzór nad zgromadzeniami i ruchem ludności, sprawy koncesji na lokale gastronomiczne i wyszynk napojami alkoholowymi, nadzór nad sprawami higieny i zdrowia publicznego, pożarnictwo.
Z chwilą nadania Katowicom w dniu 11 września 1865 roku praw miejskich w mieście liczącym wówczas 50 000 mieszkańców zorganizowano zgodnie z ustawą Zarząd Policji. Początkowo Zarząd Policji w Katowicach miał charakter policji komunalnej. W 1873 roku z chwilą utworzenia z Katowic siedziby władz państwowych na szczeblu powiatowym (utworzenie Landratsamt Kattowitz) Zarząd Policji w Katowicach stał się automatycznie policją państwową, zmieniając nazwę z Polizei- Verwaltung na Polizei – Direktion Kattowitz.
[na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. J. Osojca, Katowice 1961]
Akta ogólno-organizacyjne: akta personalne funkcjonariuszy policji, nadzór nad kwaterami prywatnymi z lat 1899-1922, sygn. 1-20, 5a, 5b, 19a
Akta bezpieczeństwa: nadzór nad imprezami kulturalno-oświatowymi, pośrednictwem pracy z lat 1886-1921, sygn. 21-95
Akta obyczajowe: akta dotyczące prostytucji z lat 1902-1920, sygn. 96-98
Akta dotyczące spraw gospodarczych (koncesje na wyszynk i handel): wyszynk alkoholu, handel starzyzną, zarządzenia gospodarcze okresu wojennego z lat 1881-1922 , sygn. 99-122, 99a, 99b, 108a
Akta dotyczące spraw sanitarnych i zdrowia: akta personalne położnych i chorych umysłowo z lat 1900-1918, sygn. 123-141
Posteriora obejmują akta Spezial Polizei z lat 1920-1922 oraz Dyrekcji Policji z lat 1922-1923
Dopływ nieopracowany - akta osobowe H.W. Max Rősner z lat 1919-1921, sygn. 142
KM 17.07.1966, 0014-9

Amount of archival material

148

147

0

1.21

1.20

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.