Archival resources online szukajwarchiwach.pl

FULMEN Górnośląski Handel Węgla Sp. z o.o. w Wełnowcu [Katowicach]

Archiwum Państwowe w Katowicach
- brak danych - 1923-1943
- brak danych - 1923 - 1943
- brak danych - tak
instytucje gospodarcze - handel i usługi polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
FULMEN Górnośląski Handel Węgla Sp. z o.o. w Wełnowcu wywodzi się z założonej w 1919 roku firmy pod nazwą "Ostkohlen Handelsgesellschaft mit beschänkter Haftung" w Katowicach. Przedmiotem jej działalności był zbyt i transport węgla kamiennego, koksu i wszelkich produktów pochodnych. Uchwałą z 26 marca 1923 roku zmieniono nazwę firmy na "Ostkohlen" Spółka Handlowa z ograniczoną odpowiedzialnością Katowice. Kolejną zmianę nazwy wprowadzono na mocy uchwały z 8 listopada 1929 roku, odtąd brzmiała ona "Fulmen" Górnośląski Handel Węgla Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Katowicach. W 1932 roku siedzibę spółki przeniesiono do Wełnowca. Spółka posiadała przedstawicielstwa Zakładów Hohenlohego - Hohenlohe-Werke S.A. Wełnowiec oraz Czernickiego Towarzystwa Węglowego S.A. Niewiadom. Przedmiotem działania była komisowa sprzedaż węgla kamiennego. Spółka posiadała udziały w szeregu przedsiębiorstw handlowych w Polsce, była również zrzeszona w Polskiej Konwencji Węglowej w Katowicach.
Rozporządzeniem Specjalnego Pełnomocnika 3 Odcinka Komendy Ochrony Granicznej z 3 września 1939 roku poddano firmę pod zarząd powierniczy, reprezentanci firmy zostali odwołani. W 1943 roku firmę postawiono w stan likwidacji.
[na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. mgr. S. Poprawska, Katowice 1967]
Sprawy organizacyjne, sprawozdawczość: rejestr handlowy, protokoły posiedzeń zarządu, bilanse, sprawy podatkowe z lat 1924-1943, sygn. 1-10
Udziały w innych firmach z lat 1926-1939, sygn. 11-23
Sprawy personalne, ubezpieczeniowe: umowy taryfowe, fundusz bezrobocia, płace, ubezpieczenia z lat 1925-1932, sygn. 24-26
Zbyt węgla: okólniki w sprawach dewizowych, ceny, dostawy dla wojska, eksport do ZSRR, zbyt krajowy z lat 1923-1939, sygn. 27-43
Rozliczenia, wierzytelności, kaucje z lat 1929-1939, sygn. 44-50
Urządzenia księgowe z lat 1939-1941, sygn. 51-54
KM 18.03.1968, 0014-2

Amount of archival material

54

54

0

1.00

1.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -