Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Sąd Obwodowy w Mysłowicach

Archiwum Państwowe w Katowicach
- brak danych - [1668] 1879-1922 [1989]
Amtsgericht zu Myslowitz 1668 - 1879
1879 - 1922
1922 - 1989
- brak danych - częściowo
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - sądy, trybunały polski
niemiecki
spis roboczy Yes spis dla 297 j., nr 3 - 1910 j.
spis zdawczo-odbiorczy Yes 8703 j.
- brak danych - - brak danych - - brak danych -
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 Akta gruntowe rycerskie 0 0
2 Akta gruntowe górnicze 0 0
3 Akta gruntowe hutnicze 0 0
4 Akta gruntowe chłopskie 0 0
5 Akta stanu cywilnego żydów 0 0
6 Spis zdawczo-odbiorczy nr 1 (akta gruntowe) 0 0
6.1 Bieruń 0 0
6.2 Bieruń Nowy 0 0
6.3 Brzezinka 0 0
6.4 Brzęczkowice 0 0
6.5 Chełm Wójtostwo 0 0
6.6 Chełm 0 0
6.7 Cisowiec 0 0
6.8 Długi Kierz 0 0
6.9 Dziećkowice 0 0
6.10 Nowa gać 0 0
6.11 Stara Gać 0 0
6.12 Goławiec 0 0
6.13 Imielin 0 0
6.14 Jamnice 0 0
6.15 Kopciowice Dwór 0 0
6.16 Kopciowice 0 0
6.17 Kosztowy 0 0
6.18 Koziniec 0 0
6.19 Krasowy 0 0
6.20 Łąki 0 0
6.21 Mysłowice 0 0
6.22 Mysłowice miejskie 0 0
6.23 Mysłowice Zamek 0 0
6.24 Ogrody 0 0
6.25 Ostatki 0 0
6.26 Pasieczki 0 0
6.27 Rozdzień 0 0
6.28 Ściernie 0 0
6.29 Stodoły 0 0
6.30 Wesoła 0 0
6.31 Żabolina 0 0
6.32 Zapłocie 0 0
6.33 Kopalnie i huty 0 0
7 Spis roboczy nr 2 0 0
8 Spis roboczy nr 3 0 0
8.1 Akta prezydialne 0 0
8.2 Akta testamentowe 0 0
8.3 Akta gruntowe 0 0
8.3.1 Brzezinka 0 0
8.3.2 Brzęczkowice 0 0
8.3.3 Burowiec 0 0
8.3.4 Dąbrowka Mała 0 0
8.3.5 Dziećkowice 0 0
8.3.6 Myslowice dobra rycerskie 0 0
8.3.7 Myslowice Koziniec 0 0
8.3.8 Myslowice Łąka 0 0
8.3.9 Myslowice miasto 0 0
8.3.10 Myslowice miejskie 0 0
8.3.11 Myslowice Ogrody 0 0
8.3.12 Mysłowice Ostatki 0 0
8.3.13 Myslowice Stodoły 0 0
8.3.14 Mysłowice Zamek 0 0
8.3.15 Mysłowce Zapłocie 0 0
8.3.16 Myslowice Żabolina 0 0
8.3.17 Roździeń 0 0
8.3.18 Szopienice 0 0
8.3.19 Kopalnie węgla kamiennego 0 0
8.4 Sprawy ogólne 0 0
8.5 Sprawy majątkowe 0 0
8.6 Sprawy cywilne 0 0
9 Spis zdawczo-odbiorczy nr 4 0 0

Amount of archival material

10910

0

0

97.11

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -