Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Dyrekcja Kolei Żelaznych w Katowicach

Archiwum Państwowe w Katowicach
- brak danych - [1809] 1895-1922 [1945]
Eisenbahndirektion Kattowitz 1809 - 1894
1895 - 1922
1928 - 1928
1939 - 1945
- brak danych - tak
instytucje gospodarcze - transport, komunikacja, łączność niemiecki
inwentarz książkowy Yes 33 j.
spis roboczy Yes nr 1-1976 j. dok. aktowa; nr 2-17 j. dok.techniczna
Eisenbahndirektion Kattowitz jest szczątkiem dużego zespołu akt urzędu, który istniał od 1895 do 1922 roku i zasięgiem swego działania obejmował teren Górnego Śląska i Opolszczyzny. W 1895 roku nastąpiła zasadnicza reorganizacja administracji kolei żelaznych w państwie pruskim. Utworzono 21 dyrekcji kolei – dla Śląska dwie: we Wrocławiu i Katowicach. Po podziale Śląska w 1922 roku dla Opolszczyzny i niemieckiej części Górnego Śląska utworzono dyrekcję kolei w Opolu (Eisenbahndirektion Oppeln), a po stronie polskiej – Dyrekcję Kolei Państwowych w Katowicach. Akta Eisenbahndirektion Kattowitz zostały podzielone między te dwie instytucje. W 1939 roku, tuż przed wybuchem wojny, władze polskie ewakuowały na wschód akta własne Dyrekcji Kolei Państwowej w Katowicach oraz odziedziczone akta niemieckie. Po zakończeniu działań wojennych w 1940 roku władze Generalnej Guberni przekazały te akta do Opola. Zostały one złożone w budynku Eisenbahndirektion Oppeln. W czasie wojny Dyrekcja Kolei w Opolu kilkakrotnie przekazywała do Staatsarchiv Breslau. – skąd w latach okupacji przesłano je do terytorialnie właściwego Staatsarchiv Kattowitz. Ze względu na trudności transportowe Dyrekcji Kolei w Opolu nie przekazała do Staatsarchiv Kattowitz akt przewiezionych z GG w 1940 roku. Akta te prawdopodobnie zostały zniszczone w czasie działań wojennych w 1945 roku.
Akta Eisenbahndirektion Kattowitz znalazły się w zbiorach Archiwum Państwowego w 1945 roku wraz z resztą zasobu byłego Staatsarchiv Kattowitz.
[na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. A. Staszków, Katowice 1972]
Sprawy ogólne: okupacja Królestwa w czasie I wojny światowej, protokoły z okresu plebiscytu z lat 1914-1922, sygn. 1-3
Sprawy techniczne: budowa linii telefonicznych z lat 1895-1926, sygn. 4-20
Sprawy personalne z lat 1880-1933, sygn. 21-33
Posteriora obejmują akta personalne pracowników przeniesionych
KM 27.02.1990, 0014-1

Amount of archival material

2026

33

0

72.70

1.40

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.