Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Oddziały Młodzieży Związku Powstańców Śląskich Województwa Śląskiego

Archiwum Państwowe w Katowicach
- brak danych - 1928-1939
- brak danych - 1928 - 1939
- brak danych - tak
stowarzyszenia i związki - kombatanckie polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Oddziały Młodzieży Związku Powstańców Śląskich Województwa Śląskiego zostały utworzone w 1928 roku, jako młodzieżowa przybudówka Związku Powstańców Śląskich. W styczniu 1934 roku Oddziały przyjęły statut. Celem organizacji było wychowanie młodzieży w duchu obywatelskim oraz pielęgnowanie i utrwalanie idei powstańczej.
Naczelnymi władzami organizacji był Zarząd Główny, Sekretariat i Walny Zjazd Delegatów. Organizacyjnie Oddziały dzieliły się na powiaty, te na okręgi i oddziały. Organizacja przestała istnieć we wrześniu 1939 roku.
[na podstawie notatki informacyjnej, oprac. H. Kaczmarczyk, Katowice 1965, uzupełnienie P. Greiner, S. Krupa, Katowice 2011]
Zarząd Główny Oddziałów Młodzieży Związku Powstańców Śląskich Województwa Śląskiego:
Sprawy organizacyjne: regulamin, okólniki, rozkazy z lat 1928-1938, sygn. 1-3a, 1a
Okólniki zarządów powiatowych z lat 1934-1938, sygn. 4-7
Deklaracje członków Oddziałów terenowych z lat 1937-1939, sygn. 8-12
Oddział Nikiszowiec: korespondencja w sprawach organizacyjnych z lat 1934-1935, sygn. 13
Oddział Nowy Bytom: protokoły zebrań, sprawozdania z działalności, kronika, protokoły rewizyjne, korespondencja w sprawach organizacyjnych z lat 1933-1939, sygn. 14-26
KM 18.12.1995, 0014-4, zdigitalizowano jednostki o sygnaturach 1-26, 1a, 3a, inwentarz książkowy wpisano do bazy danych IZA
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
12/67/0/-/1 Projekt Regulaminu Organizacji Oddziałów Młodzieży Związku Powstańców Śląskich 1928 20
12/67/0/-/1 a Regulamin Organizacji Oddziałów Młodzieży Powstańczej 1934 38
12/67/0/-/2 Okólniki Zarządu Głównego Oddziałów Młodzieży Powstańczej w Katowicach 1934-1938 140
12/67/0/-/3 Rozkazy Komendy Głównej Oddziałów Młodzieży Powstańców Śląskich w Katowicach 1934-1938 24
12/67/0/-/3 a II Sprawozdanie roczne z działalności Organizacji Młodzieży Powstańczej za okres 1 stycznia do 31 grudnia 1934 roku 1935 23
12/67/0/-/4 Okólniki Zarządu Okręgu Oddziałów Młodzieży Powstańców Śląskich w Katowicach 1934 33
12/67/0/-/5 Okólniki Zarządu Powiatowego Oddziałów Młodzieży Powstańców Śląskich w Świętochłowicach 1937-1938 83
12/67/0/-/6 Okólniki Zarządu Powiatowego Oddziałów Młodzieży Powstańców Śląskich powiatu świętochłowickiego 1934-1936 48
12/67/0/-/7 Okólniki Komendy Oddziałów Młodzieży Powstańców Śląskich na powiat świętochłowicki 1936 20
12/67/0/-/8 Deklaracje członków Oddziału Czarny Las 1938 26
12/67/0/-/9 Deklaracje członków Oddziału Golasowice 1938 26
12/67/0/-/10 Deklaracje członków Oddziału Halemba 1937 20
12/67/0/-/11 Lista członków Oddziału Halemba 1939 17
12/67/0/-/12 Deklaracje członków Oddziału Świętochłowice 1938 230
12/67/0/-/13 Korespondencja w sprawach organizacyjnych Oddziału Nikiszowiec 1934-1935 253
1 2

Amount of archival material

28

28

0

0.12

0.12

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.