Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Budownictwa Nadziemnego w Katowicach

Archiwum Państwowe w Katowicach
- brak danych - [1852] 1913-1922 [1926]
Hochbauamt in Kattowitz 1852 - 1912
1913 - 1922
1923 - 1926
- brak danych - tak
administracja specjalna - przemysł i handel niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
W dniu 1 sierpnia 1913 roku został w Katowicach utworzony Królewski Urząd Budownictwa Nadziemnego (Königliches Hochbauamt). Przejął on kompetencje terytorialnie takich samych urzędów działających dotychczas w Pszczynie i Bytomiu. O urzędzie bytomskim niewiele da się powiedzieć, natomiast szczegółowiej można prześledzić funkcjonowanie urzędu pszczyńskiego. Do 1874 roku istniał w Pszczynie Powiatowy rząd Budowlany (Kreisbauamt), którym kierował urzędnik z tytułem powiatowego mistrza budowlanego (Kreisbaumeister). Urząd zajmował się wznoszeniem jak i remontami obiektów państwowych lub przez państwo finansowanych, w zakresie budownictwa nadziemnego i wodnego.
W 1874 roku ponumerowano powiatowe urzędy budowane na terenie opolskiego obwodu rejencyjnego min. urząd w Bytomiu otrzymał nr 1, w Pszczynie – 13, Rybniku – 15 i jako ostatni w Tarnowskich Górach nr 16.Odtąd pełna nazwa urzędu pszczyńskiego brzmiała: Kreisbauamt No 13 in Pless. Swoim zasięgiem obejmował on powiaty pszczyński i katowicki.
W 1887 roku pojawił się nowa nazwa powiatowych urzędów budowlanych, mianowicie Królewska Powiatowa Inspekcja Budowlana (Königliche Kreisbauinspektion). W 1910 roku przemianowano inspekcje budowlane na urzędy budownictwa nadziemnego (Königliches Hochbauamt). W 1913 roku połączono Hochbauamt w Pszczynie z analogicznym urzędem w Bytomiu, tworząc na ich miejscu Königliches Hochbauamt w Katowicach. W 1918 roku po ustanowieniu w Niemczech republiki opuszczono w nazwach urzędów budowlanych przymiotnik „królewski”.
Urząd Budownictwa Nadziemnego w Katowicach , jak i pozostałe urzędy budowlane w Rybniku i Tarnowskich Górach, których siedziby znalazły się na obszarze plebiscytowym przyznanym Polsce, działały do czerwca 1922 roku. Władze polskie w województwie śląskim zachowały instytucję urzędów budowlanych dokonując jedynie korekty ich terytorialnego zakresu działania. Kompetencje Hochbauamt w Katowicach przejął Wojewódzki Urząd Budownictwa Nadziemnego w Katowicach.
[na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. prof.. E. Długajczyk, Katowice 1974]
Drogi, koleje z lat 1852-1916, sygn.1-20
Policja budowlana, budownictwo przemysłowe i wodne, szkody górnicze z lat 1865-1924, sygn. 21-70
Sądy i więzienia z lat 1874-1924, sygn. 71-149
Domeny państwowe z lat 1877-1922, sygn. 150-189
Budynki policyjne i celne, służba sanitarna z lat 1887-1926, sygn. 190-221
Szkoły średnie i zawodowe z lat 1881-1923, sygn. 222-287
Szkoły ludowe, budownictwo sakralne z lat 1856-1922, sygn. 288-559
Opłaty budowlane, raporty, sprawozdania, inwentarz, biuro z lat 1864-1921, sygn. 560-577
KM 27.03.1990, 0014-1

Amount of archival material

577

577

0

8.50

8.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.