Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego w Miechowicach

Archiwum Państwowe w Katowicach
- brak danych - 1874-1902
Standesamt Miechowitz 1874 - 1902
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Urząd Stanu Cywilnego w Miechowicach został utworzony decyzją Nadprezydenta Prowincji Śląskiej we Wrocławiu z dnia 28 sierpnia 1874 roku z mocą obowiązującą od 1 października tego roku. Decyzja ta wynikała z ogólnopruskiej ustawy z 9 marca 1874 roku odnośnie ustanowienia cywilnej rejestracji stanu cywilnego. Urząd ten działał w obrębie powiatu bytomskiego i obejmował wieś i dobra rycerskie Miechowice oraz wsie Rokitnicę, Karb i Bobrek. Ten ostatni do roku 1896, ponieważ od roku 1897 istniał osobny urząd obejmujący swym zasięgiem Bobrek.
[na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Z. Jedynak, Katowice 2006]
Księgi urodzeń z lat 1874-1902, sygn. 1-43, 95-101
Księgi małżeństw z lat 1874-1902, sygn. 44-68, 102-105
Księgi zgonów z lat 1874-1902, sygn. 69-93, 106-110
Skorowidze z lat 1898-1902, sygn. 94, 111
KM 6.06.2006, 0010-2, inwentarz książkowy wpisano do bazy danych IZA, zmikrofilmowano jednostki archiwalne o sygnaturach 1-111

Amount of archival material

111

111

0

4.40

4.40

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.