Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego w Radzionkowie

Archiwum Państwowe w Katowicach
- brak danych - 1874-1935 [1940]
Standesamt Radzionkau 1874 - 1935
1935 - 1940
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego niemiecki
inwentarz książkowy Yes 96 j.
spis zdawczo-odbiorczy Yes nr 2 - 87 j.
Urząd Stanu Cywilnego w Radzionkowie został utworzony decyzją Nadprezydenta Prowincji Śląskiej we Wrocławiu z dnia 28 sierpnia 1874 roku z mocą obowiązującą od 1 października tegoż roku. Decyzja ta wynikała z ogólnopruskiej ustawy z 9 marca 1874 roku odnośnie ustanowienia cywilnej rejestracji stanu cywilnego. Urząd działał w obrębie powiatu tarnogórskiego i obejmował dobra rycerskie i wieś Radzionków.
[na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Z. Jedynak, Katowice 2006]
Akta stanu cywilnego: księgi urodzeń, ślubów i zgonów, skorowidze z lat 1874-1909, sygn. 1-96

Spis zdawczo-odbiorczy nr 2
Księgi urodzeń z lat 1904-1915, sygn. 1-12
Księgi małżeństw z lat 1904-1935, sygn. 13-44
Księgi zgonów z lat 1904-1935, sygn. 45-78
Akta zbiorowe do ksiąg urodzeń za lata 1904-1915, do ksiąg małżeństw za lata 1914-1929 i ksiąg zgonów za lata 1924-1927, sygn. 79-81
Skorowidz do ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów za lata 1910-1940, sygn. 82-87
KM 18.12.2006, 0010-6/06; zmikrofilmowano jednostki archiwalne o sygnaturach 1-96

Amount of archival material

183

96

0

5.15

2.30

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.