Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Powiatowy Inspektorat Szkolny w Mysłowicach

Archiwum Państwowe w Katowicach
- brak danych - 1874-1922
Kreisschulinspektion Myslowitz 1874 - 1922
- brak danych - tak
administracja specjalna - oświata niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Ścisła kontrola nad szkolnictwem podstawowym i zakładami wychowawczymi ze strony państwa na terenie Prus została wprowadzona w 1872 roku. W tym celu powołano instytucję powiatowych inspektorów szkolnych (Kreisschulinspektoren) mianowanych przez ministra wyznań i oświecenia publicznego na miejscu tzw. inspektorów miejscowych powołanych spośród duchowieństwa.
Dokładna data utworzenia Powiatowego Inspektoratu Szkolnego w Mysłowicach nie jest znana.
Same Mysłowice nie stanowiły powiatu (należały do powiatu katowickiego). Działalność Powiatowego Inspektoratu Szkolnego w Mysłowicach rozciągała się na część powiatu katowickiego i powiatu pszczyńskiego.
[na podstawie notatki informacyjnej do inwentarza, oprac. A. Staszków, T. Kawalec, Katowice 1973]
Ogólne sprawy szkolne: bieżące sprawy szkół i zarządów szkolnych w poszczególnych miejscowościach z lat 1908-1921, sygn. 1-10
Akta personalne nauczycieli z lat 1874-1922, sygn. 11-75
KM 20.10.1983, 0014-7

Amount of archival material

75

75

0

0.81

0.81

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.