Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Białej

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej
- brak danych - 1778-1939
- brak danych - 1778 - 1939
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Miastami galicyjskimi, w początkach ich przynależności do Austrii, rządziły tzw. magistraty, w skład których wchodził burmistrz i Rada Miejska jako czynnik administracji miejskiej oraz wójt z ławą jako czynnik sądowy. Magistrat był najniższym organem administracji państwowej i zależny we wszystkim od urzędu obwodowego.
Obok Magistratu ustanowiono w 1792 r. wydziały miejskie, które w sprawach gospodarstwa gminnego miały kontrolować czynności Magistratu. W 1837 r. władze austriackie określiły również kompetencje Magistratu w zakresie spraw politycznych.
Skład Magistratu zależał od wielkości miasta i od jego przychodów. W miastach większych Magistrat składał się m.in. z burmistrza, syndyka, kilku asesorów, kasjera i kontrolera.
Zmiany w organizacji administracji i sądownictwa, przeprowadzone w połowie XIX w., odjęły Magistratom jurysdykcję oraz część funkcji administracyjnych, pozostawiając im tylko zarząd majątkiem gminy, nadzór nad zakładami miejskimi i policją miejską, sprawy przynależności, kwaterunki oraz inne drobne sprawy. Zasadniczych zmian w organizacji Magistratów do 1866 r. nie było. Nowa ustawa gminna wprowadzona została dnia 19.VIII 1866 r. i obowiązywała Magistrat bialski do 1889 r. Skład Magistratu Biała w tym okresie wyglądał następująco: Burmistrz, zastępca, trzech asesorów, sekretarz, koncepista, kancelista, kasjer, kontroler, inżynier, inspektor policji, lekarz, weterynarz, leśniczy, kapral, 12 policjantów i 4 woźnych.
Bez większych zmian Magistrat Biała przetrwał okres I wojny światowej i odrodzonego państwa polskiego. Dopiero ustawa z dnia 23 III 1933 r. wniosła dosyć istotne zmiany w funkcjonowaniu Magistratu. Ograniczyła ona w pewnym stopniu samorząd, a magistrat przekształcił się w Zarząd Miejski i otrzymał nowy schemat organizacyjny z podziałem na 5 Oddziałów tj.: Ogólno-Administracyjny, Finansowy, Gospodarki Gminnej, Techniczny, Sanitarny.
[na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Zofia Rączka, Bielsko-Biała, 1957]
1. Księga wpisów przywilejów miejskich.
2. Protokoły posiedzeń rady i magistratu.
3. Korespondencja w sprawach ogólnoadministracyjnych: sprawy kasy miejskiej, podatkowe teryfy, cen rynkowych, sprawy budowlane, sprawy mieszkaniowe, szkolne, opieki społecznej, fundacje, rzemiosło, leśnictwo, sprawy osobowe.
4. I Oddział Organizacyjno-Prawny: statut organizacyjny, instrukcje, regulaminy, sprawy pracownicze, wyborcze, prasowe.
5. Przemysł i handel: rejestry handlowe i przemysł.
6. Rolnictwo i Leśnictwo: pomoc rolna, sprawy leśne, polowe, łowieckie.
7. Wybory, organizacja, administracja: wybory do sejmu, spisy wyborców, przynależność obywateli do gminy, zmiany granic, podział administracyjny miasta Bielska i Białej, aprowizacja.
8. Bezpieczeństwo i porządek publiczny: okólniki, sprawy pożarnictwa, ewidencja ludności, sprawy wojskowe, poborowe, transportowe, wychowanie fizyczne, sprawy karno-administracyjne.
9. Oddział II Finansowo-Gospodarczy: budżet, sprawozdanie rachunkowe, pożyczki, kredyt, zobowiązania.
10. Budowa i utrzymanie dróg i mostów, budownictwo mieszkaniowe, komunalne, elektryfikacja: plany zabudowy, pomiary, regulacja rzek, parcelacja miasta, nadzór bud. statystyka, elektryfikacja.
11. Oddział Sanitarny: sprawy sanitarno-porządkowe, choroby zakaźne, spraw. sanitarne lekarza miejskiego, higiena publiczna.
12. Dzienniki korespondencyjne i indeksy.
KM 25.01.1983, 0014-1

Amount of archival material

1220

1220

0

64.50

64.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.