Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Starosta Powiatu Bielskiego

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej
- brak danych - [1903-1929,1937-1938] 1939-1945
Der Landrat des Kreises Bielitz 1903 - 1929
1937 - 1938
1939 - 1945
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Powiat bielski wchodził w okresie okupacji hitlerowskiej w skład rejencji katowickiej. Podstawą organizacji administracji hitlerowskiej na terenie byłego województwa śląskiego był dekret o podziale i administracji włączonych do Rzeszy terenów wschodnich z dnia 08.10.1939 r. (Erlass des Fuhrers u. Reichskanzlers uber Gliederung u. Verwaltung der Ostgebiete). Zgodnie z 3 paragrafem tego dekretu w zakresie organizacji administracji na terenach włączonych do Rzeszy miały obowiązywać przepisy wydane dla Okręgu Sudetów w dniu 14.04.1939 r. Według tych przepisów powiat stanowił jednostkę administracji ogólnej i samorządowej na szczeblu powiatu. Zarządzeniem Rady Ministrów z dnia 26.09.1939 r. przekazano Landratowi oprócz władzy państwowej całość spraw samorządowych na szczeblu powiatu. W ten sposób na Landrat przeszły uprawnienia Sejmiku Powiatowego i Wydziału Powiatowego. W stosunku do urzędu Landrata wprowadzona została zasada jednoosobowego kierownictwa (Fuhrerpnenzip). Starosta używający odtąd tytułu "Der Landrat des Kreises..." był urzędnikiem państwowym mianowanym przez kanclerza Rzeszy po uzyskaniu odpowiedniej opinii NSDAP. Jego bezpośrednim zwierzchnikiem był prezes rejencji. Urząd istniał do stycznia 1945 r.
[na podstawie notatki informacyjnej inwentarza, oprac. Jadwiga Osojca, Katowice, 1990]
1. Sprawy organizacyjne: wykaz gmin z terenu rejencji katowickiej, powierzchnia, ilość mieszkańców, sprawy dyscyplinarne dotyczące żandarmów, ankiety osobowe, sprawy karne i cywilne ludności, podatki od wynagrodzeń, z lat 1939-1944, sygn. 1-7
2. Niemiecka lista narodowościowa: wnioski o nadanie niemieckiej listy narodowościowej, ankiety, korespondencja, z lat 1940-1944, sygn. 8-27
3. Przesiedleńcy niemieccy z Rumunii: wykazy przesiedleńców, opieka finansowa, zapomogi, starania o prawo obywatelstwa miejskiego, z lat 1940-1944, sygn. 28-34
4. Karty rozpoznawcze dla ludności polskiej: wnioski o karty rozpoznawcze dla ludności polskiej, z lat 1940-1945, sygn. 35-50
5. Ruch graniczny: przepisy dotyczące ruchu granicznego, korespondencja dotycząca pracy robotników wschodnich, sprawy paszportowe robotników, obcokrajowców, sprawy dotyczące przepustek granicznych, z lat 1940-1945, sygn. 51-93
6. Działalność landrata jako władzy porządkowo-policyjnej: zarządzenia dotyczące Żydów, dochodzenia przeciwko szmuglerom i osobom przekraczającym granicę bez paszportu, wnioski i zezwolenia na prowadzenie drobnego przemysłu handlu i usług przez ludność żydowską, korespondencja w sprawach przestępstw gospodarczych, wykazy właścicieli ziemi i obszaru ziemi zajętej na potrzeby obozu w Oświęcimiu, sprawozdanie finansowe kamieniołomu w Kozach, budżet Okręgu Urzędowego w Oświęcimiu, z lat [1903-1929,1938]1939-1945, sygn. 94-116
KM 19.12.1990, 0014-6
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
13/4/0/1/1 [Wykazy gmin z terenu rejencji katowickiej, w tym z powiatu bielskiego, podana wielkość powierzchni i ilość mieszkańców] [1941-1943] 0
13/4/0/1/2 [Zarządzenia dotyczące gospodarki sprzętem radiowym] [1943] 0
13/4/0/1/3 Gewährung von Reichszuschüssen-Berichte u. Ausstellungen für den Regienungspräsident [1940-1943] 0
13/4/0/1/4 Gewährung von Reichszuschüssen-Allgemeines Bestimmungen - Verfügungen 1939-1944 0
13/4/0/1/5 Gewährung von Reichszuschüssen [wypełnione ankiety osobowe, korespondencja] 1940-1941 0
13/4/0/1/6 [Dochodzenia w sprawach dyscyplinarnych dotyczące żandarmów oraz w drobnych sprawach karnych ludności cywilnej] 1944 0
13/4/0/1/7 [Podatki od wynagrodzeń - korespondencja] 1941-1942 0
13/4/0/1/137 Ewidencja mieszkańców Oświęcimia 1943 0
13/4/0/1/138 Korespondencja w sprawie Volkslist- Buczkowice 1941-1944 0
13/4/0/1/139 Korespondencja w sprawie Volkslist - Szczyrk 1941-1944 0
13/4/0/2/8 [Wnioski o nadanie niemieckiej listy narodowościowej. Ankiety, korespondencja] A -Ba 1940 0
13/4/0/2/9 [Wnioski o nadanie niemieckiej listy narodowościowej. Ankiety, korespondencja] Ba-Bi [1940-1944] 0
13/4/0/2/10 [Wnioski o nadanie niemieckiej listy narodowościowej. Ankiety, korespondencja] Bo-Bü [1940] 0
13/4/0/2/11 [Wnioski o nadanie niemieckiej listy narodowościowej. Ankiety, korespondencja] C-D [1940-1944] 0
13/4/0/2/12 [Wnioski o nadanie niemieckiej listy narodowościowej. Ankiety, korespondencja] E-F [1940-1944] 0
1 2 3 4 ... 5 6 7 8 9 ... 11 12 13 14

Amount of archival material

199

199

0

2.45

2.45

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.