Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej
Previous archive Next archive
3473.66 4636.8
1173.47 20
10702 2172

- brak danych -

Placówka archiwalna została powołana do życia w lutym 1950 roku w Bielsku jako oddział powiatowy Archiwum w Katowicach (od marca 1951 roku jako Powiatowe Archiwum Państwowe w Bielsku). W lutym 1952 roku do Archiwum w Bielsku włączono zasób Archiwum Miejskiego w Bielsku, które wykształciło się z registratury miejskiej około roku 1887 roku. Od 1951 roku w związku z utworzeniem połączonego śląsko-galicyjskiego miasta Bielsko-Biała kompetencja Archiwum została rozszerzona na b. galicyjską część nowego miasta. W latach 2013-2015 został wybudowany nowoczesny budynek archiwalny w Bielsku-Białej, który został oddany do użytku w czerwcu 2015 roku. W związku z tym do zasobu oddziału bielsko-bialskiego zostały włączone materiały archiwalne z zlikwidowanych oddziałów w Oświęcimiu (został zlikwidowany z dniem czerwca 2005 roku) i Żywcu (został zlikwidowany z dniem 1 października 2015 roku). Kierownikami oddziału bielskiego, a później bielsko-bialskiego byli: Aldona Hendzel (1951-1952), Janina Radoń (1952-1956), Zofia Rączka (1956-1959), Maria Kocych-Imielska (1959-1963), Irena Jagoda (1965-1987) i Grażyna Sokół-Szołtysek (1987-2015). Aktualnie Archiwum kieruje Paweł Hudzik.

List of archive's collections

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
13/169/0 vacat - Bank Niemiecki w Bielsku - zespół wybrakowano 0
13/173/0 vacat - Miejska Kasa Oszczędności w Bielsku - zespół wybrakowano 0
13/172/0 vacat - Powiatowa Kasa Oszczędności w Bielsku - zespół wybrakowano 0
13/65/0 vacat - Powiatowy Komitet Wyborczy w Białej - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach 0
13/311/0 vacat - Państwowe Gimnazjum Polskie w Bielsku - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach 0
13/66/0 vacat - Powiatowa Komisja Wyborcza w Bielsku-Białej - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach 0
13/67/0 vacat - Powiatowa Komisja Wyborcza w Bielsku-Białej - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach 0
13/68/0 vacat - Powiatowa Komisja Wyborcza w Bielsku-Białej - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach 0
13/191/0 vacat - Powiatowa Komisja Wyborcza w Bielsku-Białej - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach 0
13/161/0 vacat - Akta przemysłowe powiatu bielskiego - zbiór szczątków zespołów - wydzielono zespoły nr 13/275-13/284 0
13/192/0 vacat - Okręgowa Komisja Wyborcza w Bielsku-Białej - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach 0
13/203/0 vacat - Wojewódzka Komisja Wyborcza w Bielsku-Białej - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach 0
13/28/0 vacat - Gminna Rada Narodowa w Bestwinie - włączony do zespołu nr 13/15 - Akta gminy Bestwina 0
13/36/0 vacat - Gminna Rada Narodowa w Rudzicy - włączony do zespołu nr 13/22 - Akta gminy Rudzica 0
13/38/0 vacat - Gminna Rada Narodowa w Szczyrku - włączony do zespołu nr 13/26 - Akta gminy Szczyrk 0
1 2 3 ... 88 89
X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.