Archival resources online szukajwarchiwach.pl

C.K. Urząd Powiatowy w Strumieniu

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie
- brak danych - [1792] 1855-1868
K.K. Bezirksamt in Schwarzwasser 1792 - 1855
1855 - 1868
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
niemiecki
czeski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Urzędy powiatowe (Bezirksamt) zostały ustanowione jako najniższa władza administracji państwowej w monarchii austro-węgierskiej w 1853 roku (Reichs-Gesetz-Blatt fur das Kaiserthum Oesterreich, rok 1853, poz. 10). Urzędom tym przekazano równocześnie wymiar najniższej sprawiedliwości. Starostwo bielskie rozpadło się na trzy urzędy powiatowe z siedzibami w Bielsku, Skoczowie i Strumieniu. W skład Urzędu Powiatowego w Skoczowie wchodziły następujące miejscowości: Bąków, Chybie, Drogomyśl, Frelichów, Iłownica, Landek, Mnich, Ochaby, Pruchna, Rudzica, Strumień, Zabłocie, Zaborze, Zarzecze, Zbytków.. Urzędy powiatowe były w należących do nich terytoriach najniższymi jednostkami administracji państwowej we wszystkich sprawach nie wyłączonych dla innych władz lub organów. Podlegały one bezpośrednio Rządowi Krajowemu w Opawie. Kompetencje urzędów powiatowych określało szczegółowo zarządzenie ministra spraw wewnętrznych, sprawiedliwości i finansów (Reichs-Gesetz-Blatt fur das Kaiserthum Oesterreich, r. 1853, poz.10). Działalność urzędów powiatowych zakończyła się w roku 1868 w związku z ponowną reorganizacją administracji państwowej.
[Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. St. Poprawska, Katowice 1974]
Zarządzenia i okólniki z lat 1856-1868, sygn. 1-9;
Sprawy organizacyjne i osobowe: inwentarze biura, sprawozdania, statystyka, zakazane polskie wydawnictwa z lat 1857-1868, sygn. 10-18;
Sprawy wojskowe: spisy poborowych, zakwaterowanie żandarmerii, uzupełnienie wojska, pobór z lat1857-1868, sygn. 19-26;
Sprawy wyznaniowe i szkolne: budowy i remonty szkół, wypisanie dzieci ewangelickich ze szkół katolickich z lat [1826] 1855-1868, sygn. 27-41;
Sprawy opieki społecznej i sanitarne: fundusz ubogich, utrzymanie szpitala, choroby zakaźne, koszty leczenia, ceny lekarstw z lat [1792] 1855-1868, sygn. 42-62;
Sprawy rolne i leśne: statystyki rolne, szkody polne, spory graniczne, pozwolenia na poszukiwanie minerałów z lat 1859-1868, sygn. 63-70;
Sprawy przemysłu i handlu: udzielanie koncesji z lat [1852] 1855-1868;
Sprawy budowlane, wodne, drogowe: budowa i konserwacja dróg, urządzeń wodnych z lat 1860-1866, sygn. 80-83;
Sprawy policyjne: ściganie przestępców, zwalczanie włóczęgostwa, pożary, zbiegli z zaboru rosyjskiego z lat 1855-1868, sygn. 84-94;
Sprawy gminne, wyborcze, ewidencja ludności: wybory w poszczególnych gminach do Sejmu Krajowego, ustalenia przynależności granicznej z lat 1857-1868, sygn. 95-116;
Sprawy finansowe: wykaz domów i czynszów, podatki gminne z lat 1855-1868, sygn. 117-123;
Sprawy różne: licytacje, przetargi, dzierżawy, umowy, zaświadczenia z lat 1861-1868, sygn. 124-128;
Dzienniki podawcze, indeksy z lat 1855-1864, sygn. 129-139.
KM 14.12.1971, 0014-11

Amount of archival material

139

139

0

2.10

2.10

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.