Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Starostwo Powiatowe Cieszyńskie

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie
- brak danych - 1920-1939
- brak danych - 1920 - 1939
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
inwentarz książkowy Yes 82 j.
spis zdawczo-odbiorczy Yes 1 j.
Po przewrocie wojskowym w Cieszynie w październiku 1918 roku nadal funkcjonowało starostwo cieszyńskie, z austriackim starostą , wkrótce jednak przeszło w polskie ręce. W wyniku podziału Śląska Cieszyńskiego w 1920 roku pomiędzy Polskę i Czechosłowację rozbiciu uległo także starostwo cieszyńskie, a większość gmin, wchodzących w skład starostwa, znalazła się w części przydzielonej Czechosłowacji. W związku z tym do powiatu cieszyńskiego przesunięto część gmin z powiatu bielskiego. W 1922 roku powiat cieszyński wszedł w skład województwa śląskiego. Powat cieszyński obejmował dwa miasta, Cieszyn i Skoczów, oraz 51 gmin. Po zajęciu Zaolzia w październiku 1938 roku obszar cieszyńskiego starostwa zwiększył się o powiat czeskocieszyński, a w listopadzie także o 3 gminy czadeckie (Skalite, Czarne i Świerczynowiec).
[Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. W. Gojniczek, Cieszyn 2001]
Referat Ogólny z lat 1921-1939, sygn. 1-11, 5a;
Referat Bezpieczeństwa z lat 1921-1939, sygn. 12-19;
Referat Administracyjny z lat 1927-1939, sygn. 20-25, 21a, 23a, 25a;
Referat Gospodarczy z lat 1920-1939, sygn. 26-52, 26a-e, 27a, 28a, 29a, 31a, 34a, 34b, 36a, 38a-d, 43a, 43b, 44a, 45a-c, 48a, 48b, 52a;
Referat Wojskowy z roku 1939, sygn. 53;
Dopływ: projekt drogi lokalnej Wielkie Górki-Bucze z 1937 r., sygn. 54.
- brak danych -

Amount of archival material

83

82

0

1.00

0.98

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.