Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Cieszyna

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie
- brak danych - [1416] 1519-1944
- brak danych - 1416 - 1416
1519 - 1944
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
niemiecki
czeski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Miasto istniało w średniowieczu jako osada leżąca przy szlaku wiodącym przez Bramę Morawską z południa Europy. W końcu XIII w. stało się siedzibą księcia cieszyńskiego. W roku 1384 uzyskało prawa miejskie, a w niedługim czasie panujący książęta nadali mieszkańcom miasta przywileje warzenia i wyszynku wina i piwa. Obok rolnictwa i hodowli bydła były to główne źródła egzystencji mieszkańców Cieszyna przez następne stulecia. Po wymarciu Piastów cieszyńskich w 1653 r. księstwo cieszyńskie przeszło pod rządy Habsburgów, którzy sprawowali tu rządy poprzez Komorę Cieszyńską aż po 1918 r. Po upadku monarchii habsburskiej księstwo cieszyńskie zostało podzielone między Polskę i Czechosłowację. Także i samo miasto Cieszyn zostało podzielone wzdłuż rzeki Olzy. Polsce przypadła większa część miasta ze starą, zabytkową zabudową i zamkiem. Polski Cieszyn stał się w okresie międzywojennym siedzibą powiatu i licznych urzędów na szczeblu powiatowym. Powiat ten wchodził w skład Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach. Po wkroczeniu wojsk polskich na Zaolzie w 1938 r. miasto zostało połączone pod wspólną polską władzą. W latach II wojny światowej całe dawne księstwo cieszyńskie wraz ze stolicą - Cieszynem, znalazło się w obrębie III Rzeszy, a po roku 1945 miasto zostało ponownie podzielone między Polskę i Czechosłowację według linii ustalonej w okresie międzywojennym.
[Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. A. Staszków, Katowice 1992]
Sprawy ogólno-administracyjne: stosunek miasta do książąt i monarchii, uroczystości państwowe, wizyty rodziny panującej, prawa i przywileje miasta, urbarze, protokoły posiedzeń władz miejskich, wybory do władz miejskich i różnych ciał ustawodawczych, granice miasta, zarządzenia wojenne, podział miasta z lat 1619-1944, sygn. 1-213, 56a, 122a, 191a, 205a, 208a, 210a, 213a-ł;
Sprawy wojskowe: pobór do wojska, kwaterunek, budynki wojskowe, Gwardia Narodowa z lat 1662-1938, sygn. 214-274;
Sprawy policyjne: porządek publiczny, nadzorowanie cen, listy gończe, inwigilacja, ochrona p/poż, paszporty, ruch ludności, prawa miejskie, Żydzi z lat 1564-1938, sygn. 275-479, 315a, 327a, 328a, 342a,463a;
Sądownictwo: księgi kontraktów kupna-sprzedaży, testamenty, księgi i akta gruntowe, księgi wyroków sądu miejskiego, ciężary feudalne, utrzymanie zakładów karnych, przekazania dokumentów do Sądu Krajowego z lat 1554-1920, sygn. 480-596, 496a, 498a-h, 507a,514a, 553a-d,565 a-c, 570a, 574a-b, 575aa-b;
Sprawy majątkowe, podatki: inwentarze majątku miasta, pożyczki, dzierżawa obiektów miejskich, korespondencja w sprawach finansowych, budżety, sprawozdania finansowe, sprawy podatkowe, spisy podatników z lat 1519-1944, sygn. 597-795, 597aa, 605a-b, 672a-b, 794a;
Rzemiosło, handel, rolnictwo: odpisy i oryginały przywilejów dotyczących wyszynku piwa i wina, prawo milowe, browar miejski, cechy, gospodarka rolno-hodowlana, poczta, kolej [1416] 1560-1932, sygn. 796-937, 841a, 904a-b, 906a, 907a, 935a, 936a;
Oświata, kultura, sprawy religii: sprawy szkolne i uczniowskie, protokoły posiedzeń Miejscowej Rady Szkolnej, dzierżawa sali teatralnej, organizacja imprez artystycznych, sprawy kościelne z lat 1634-1913, sygn. 938-1031, 943a, 946a-b, 971a-t, 1031a-k;
Opieka społeczna, zdrowotna, fundacje: zapomogi, świadectwa ubóstwa, sierociniec miejski, przytułek dla ubogich, szpital miejski, akta poszczególnych fundacji z lat 1711-1932, sygn. 1032-1126, 1048a, 1091a;
Gmina Bobrek: protokoły posiedzeń Rady Gminnej, Wydziału Gminnego, rejestry osób przynależnych z lat 1892-1932, sygn. 1127-1132, 1132a-b;
Akta rodziny Demelów z lat 1841-1903, sygn. 1133-1148;
Sprawy budowlane: pozwolenia budowlane, akta budowlane poszczególnych budynków z lat 1728-1944, sygn. 1149-2448.
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
14/13/0/1/1 Kurzer Vermerk der regierenden Herzöge zu Teschen von den ältesten bis auf unsere Zeiten [810-1795] 1800 0
14/13/0/1/2 [Kopia dokumentu Wacława księcia cieszyńskiego dotyczącego prawa budowy kramów na Starym Rynku w Cieszynie] 1600-1700 0
14/13/0/1/3 Schulden aus Burgschaft für die Herzöge 1619-1666 0
14/13/0/1/4 [Instrukcja księżnej Elżbiety Lukrecji dla burmistrza miasta Cieszyna dotycząca sprawowania władzy w mieście] 1643 0
14/13/0/1/5 [Korespondencja Rady miasta Cieszyna z kancelarią książęcą] 1640, 1654-1777 0
14/13/0/1/6 Verthältnisse der Stadt Teschen in Bezug auf die Landesverfassung unter Se. Majestät dem Kaiser u. zugleich regierenden Herzog zu Teschen 1653-1659 0
14/13/0/1/7 Verthältnisse der Stadt Teschen in Bezug auf die Landesverfassung unter Se. Majestät dem Kaiser u. zugleich regierenden Herzog zu Teschen 1660-1706 0
14/13/0/1/8 Verthältnisse der Stadt Teschen in Bezug auf die Landesverfassung unter den Herzogen aus dem Sachsen-Teschnischen Hause 1700-1823 0
14/13/0/1/9 Verthältnisse der Stadt Teschen in Bezug auf die Landesverfassung unter den Herzogen aus dem Hause Lothringen und Baar 1722-1751 0
14/13/0/1/10 Verthältnisse der Stadt Teschen in Bezug auf die Landesverfassung unter den Herzogen des oesterreichisches Kaiserhaus 1822-1837 0
14/13/0/1/11 Adelische Schloßhäuser 1661-1833 0
14/13/0/1/12 [Opłaty wnoszone przez miasto do skarbu cesarskiego] 1702-1794 0
14/13/0/1/13 [Korespondencja władz miasta z urzędami cesarskimi] 1716-1861 0
14/13/0/1/14 Herzogliche Domestical Commissions-Protokoll von 1. Sept. 1788 bis 22. Juli 1791 [odpisy] 1791 0
14/13/0/1/15 [Korespondencja w sprawie ściągania przez Komorę Cieszyńską opłat od miasta] 1798-1849 0
1 2 3 4 ... 83 84 85 86 87 ... 167 168 169 170

Amount of archival material

2547

2547

0

45.50

45.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.