Archival resources online szukajwarchiwach.pl

C.K. Śląski Rząd Krajowy w Opawie

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie
- brak danych - 1882-1918 [1923]
K.K. Schlesische Landesregierung Troppau 1882 - 1918
1923 - 1923
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze centralne, ministerstwa, komitety niemiecki
inwentarz książkowy Yes 65 j.
W 1949 r. księstwo cieszyńskie wraz z resztą Śląska austriackiego zostało odłączone administracyjnie od Moraw i podporządkowane namiestnictwu w Opawie. Rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych z dnia 19.01.1953 r. namiestnictwo zostało przemianowane na C.k. Śląski Rząd Krajowy w Opawie [K.K. Schlesische Landesregierung Troppau] z prezydentem krajowym na czele. Rządowi Krajowemu w Opawie podlegał również Śląsk Cieszyński z 3 starostwami powiatowymi: w Cieszynie, Bielsku i Frysztacie. Urząd tenfunkcjonował do upadku Monarchii w 1918 r., jego kompetencje na Śląsku Cieszyńskim przejął, powołany uchwałą Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego, Rząd krajowy Księstwa Cieszyńskiego.
[Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. K. Bałon, Cieszyn 1964]
Akta dotyczące regulacji rzeki Wisły: projekty regulacji rzeki, protokoły szkód wodnych, protokoły i sprawozdania komisji regulacyjnej z lat 1882-1923, sygn. 1-36p;
Akta dotyczące cmentarzy wojskowych: nazwiska poległych, nazwy jednostek wojskowych, rodzaje krzyży z lat 1916-1918, sygn. 37-46
KM 20.03.1972, 0014-1

Amount of archival material

65

65

0

0.58

0.58

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.