Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego w Bluszczowie

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie
- brak danych - 1874-1935
Standesamt Bluschczau 1874 - 1935
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
Urzędy Stanu Cywilnego w Prusach, a więc także i na Śląsku zostały powołane do życia na mocy ustawy Gesetz über die Beurkundung des Personenstandes und die Form der Eheschließung z 9 marca 1874 roku. Wprowadziły one między innymi, obowiązek cywilnej rejestracji faktów stanu cywilnego, czyli urodzeń, małżeństw i zgonów, zastępując tym samym rejestrację wyznaniową, prowadzoną do tej pory przez urzędy parafialne czy gminy wyznaniowe. Ustawa weszła w życie 1 października tegoż roku. W rok później zastąpiona została ogólnoniemiecką ustawą z 6 lutego 1875 roku obejmującą całą Rzeszę Niemiecką, oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy z 1899 roku. Urząd Stanu Cywilnego w Bluszczowie [Standesamt Bluschczau] został utworzony 1 października 1874 roku aktem wykonawczym do ustawy z 1874 roku, czyli decyzją Nadprezydenta Prowincji Śląskiej we Wrocławiu z dnia 3 września 1874 r. Objął swoim zasięgiem miejscowości Bluszczów i Rogów. Księgi urodzeń z lat 1874-1900, sygn. 1-27;
Księgi małżeństw z lat 1874-1900, sygn. 28-51;
Księgi zgonów z lat 1874-1900, sygn. 52-77;
Skorowidze do ksiąg z lat 1874-1900, sygn. 78-80;
Księgi urodzeń z lat 1901-1909, sygn. 81-84;
Księgi małżeństw z lat 1901-1935, sygn. 85-99;
Księgi zgonów z lat 1902-1935, sygn. 100-116;
Skorowidz do ksiąg urodzeń z lat 1901-1912, sygn. 117;
Skorowidz do ksiąg małżeństw z lat 1901-1935, sygn. 118;
Skorowidz do ksiąg zgonów z lat 1902-1935, sygn. 119.
KM 16.12.2011, 0010-8/11

Amount of archival material

119

80

0

1.75

1.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.