Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Subdelegacja Polska dla Śląska Cieszyńskiego, Spisza i Orawy w Cieszynie

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie
- brak danych - [1919] 1922-1924
- brak danych - 1919 - 1922
1922 - 1924
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze centralne, ministerstwa, komitety polski
czeski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
10 sierpnia 1920 roku Polska i Czechosłowacja objęły suwerenną władzę na przydzielonych im częściach Śląska Cieszyńskiego. Następstwem podziału było szereg umów regulujących nowe stosunki na Śląsku Cieszyńskim. Umowę ogólną zawartow Pradze dnia 29 listopada 1920 roku. Dotyczyła ona spraw obywatelskich i opcji, spraw języka polskiego w Czechosłowacji lub języka czeskiego w Polsce, opieki społecznej robotników polskich w Czechosłowacji i czeskich w Polsce, amnestii dla politycznie podejrzanych itp. W tym celu powołano do życia specjalną komisję mieszaną polsko-czeską, składającą się z dwóch odrębnych subkomisji polskiej i czechosłowackiej, które miały interweniować w sprawach narodowych, szkolnych, ekonomicznych, a specjalnie w sprawie organizacji pracy. Subdelegacja polska dla Śląska Cieszyńskiego, Spisza i Orawy w Cieszynie powstała po połączeniu Komisji Administracyjnej dla Śląska Cieszyńskiego i Subkomisji Administracyjnej dla Spisza i Orawy decyzją Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie z dnia 7 maja 1922 roku i kontynuowała prace tych Komisji. 23 kwietnia 1925 roku wydano umowę likwidacyjną ratyfikowaną przez Sejm dnia 30 lipca 1925 roku.
[Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. K. Kopieczek, Cieszyn 1967]
Sprawy ogólno-administracyjne: organizacja urzędu, projekt umowy o amnestię, działalność gminnych komisji administracyjnych, wybory do władz gminnych i rad robotniczych z lat [1920-1922] 1922-1923, sygn. 1-8;
Sprawy narodowościowe: charakterystyka stosunków politycznych, sprawa uregulowania stosunków narodowościowych, obywatelstwa i opcji, spis ludności, pomoc uchodźcom z lat [1919-1922] 1922-1923, sygn. 9-25;
Odszkodowania: rejestracja szkód powstałych w 1919 r. i w czasie akcji plebiscytowej, odszkodowania z lat 1922-1924, sygn. 26-34;
Sprawy szkolne: organizacja szkolnictwa polskiego w Czechosłowacji, zapisy do szkół, nauczanie z lat 1922-1923, sygn. 35-41;
Sprawy wyznaniowe: regulacja spraw wyznaniowych i administracji kościelnej na Zaolziu, utworzenie Senioratu polskiego i Wikariatu Generalnego w Karwinie, podział majątków kościelnych z lat [1920-1922] 1922, sygn. 42-51;
Artykuły prasowe z lat 1922-1923, sygn. 52-59.
KM 20.03.1972, 0014-1

Amount of archival material

59

59

0

0.35

0.35

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.