Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Komisja Szkolna Księstwa Cieszyńskiego

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie
- brak danych - [1904] 1918-1922 [1926]
- brak danych - 1904 - 1918
1918 - 1922
1922 - 1926
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze centralne, ministerstwa, komitety polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Komisja Szkolna Księstwa Cieszyńskiego powstała w 1918 roku i swoją działalność opierała na Statucie Organizacyjnym Tymczasowej Administracji Szkolnej Księstwa Cieszyńskiego zatwierdzonym uchwałą Rady Ministrów z 25 listopada 1918 roku w Warszawie. Zgodnie z paragrafem 2 Statutu agendy w zakresie szkolnictwa księstwa cieszyńskiego, należące dotąd do zakresu działania Śląskiej Rady Szkolnej Krajowej i Śląskiego Wydziału Krajowego w Opawie oraz czynności przekazane przez Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego przeszły 1 grudnia 1918 roku tymczasowo na Komisję Szkolną Księstwa Cieszyńskiego. Siedzibą Komisji Szkolnej był Cieszyn. W skład Komisji weszli: przewodniczący, reprezentant wyznania katolickiego, reprezentant wyznania ewangelickiego, reprezentant wyznania mojżeszowego, trzej delegaci Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego, dwaj reprezentanci narodowości niemieckiej, znawcy szkolnictwa średniego, seminariów nauczycielskich, szkolnictwa ludowego, wydziałowego, zawodowego, inspektor szkół średnich, elementarnych i seminariów nauczycielskich. Organem wykonawczym tymczasowej administracji szkolnej księstwa cieszyńskiego było Biuro Komisji Szkolnej. Komisja Szkolna Księstwa Cieszyńskiego została zlikwidowana 15 lipca 1922 roku na podstawie art.. 2 rozporządzenia z 17 czerwca 1922 r. (Dz.U.Śl. Nr 1 poz.2), jej agendy zostały przejęte przez Wydział Oświecenia Publicznego Urzędu Wojewódzkiego Śląskiego w Katowicach.
[Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. K. Kopieczek, Cieszyn 1961]
Akta organizacyjno-administracyjne Komisji Szkolnej Księstwa Cieszyńskiego: organizacja Komisji Szkolej Księstwa Cieszyńskiego, rozporządzenia, okólniki i instrukcje władz nadrzędnych, uchwały Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego i Tymczasowej Komisji Rządowej Księstwa Cieszyńskiego w sprawach ogólnych i szkolnych. Uchwały i zarządzenia własne w sprawach organizacyjnych i nauczania, protokoły posiedzeń Komisji, nauczanie w okresie plebiscytowym, organizacja rad szkolnych powiatowych, wykazy szkół podlegających Komisji z lat [1917-1918] 1918-1923, sygn. 1-123;
Akta organizacyjno-administracyjne szkół podległych Komisji Szkolnej Księstwa Cieszyńskiego [1910] 1919-1922, sygn. 124-448;
Akta dotyczące nauczycieli: podania o posady, konkursy, nominacje, przysięgi służbowe, sprawy emerytalne, spisy nauczycieli z lat 1919-1922, sygn. 449-463;
Akta personalne nauczycieli z lat [1904-1918] 1918-1922 [1922-1926], sygn. 464-795, 448a, 491a-b, 492a-g, 493a-f, 495a, 496a, 498a-d, 499a-b, 501a, 503a-d, 573a-c, 574a-f, 576a, 579a-c, 581a, 584a-c, 585a-k, 586a-d, 610a-d, 611a-d, 612a, 614a-b, 615a, 620a, 640a, 641a, 642a, 643a, 678a, 747a,750a-b, 795a.
KM 20.09.1990, 0014-3

Amount of archival material

878

878

0

2.60

2.60

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.