Archival resources online szukajwarchiwach.pl

C.K. Urząd Powiatowy w Skoczowie

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie
- brak danych - [1831] 1855-1868
K.K.Bezirksamt in Skotschau 1831 - 1855
1855 - 1868
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
niemiecki
czeski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Urzędy powiatowe (Bezirksamt) zostały ustanowione jako najniższa władza administracji państwowej w monarchii austro-węgierskiej w 1853 roku (Reichs-Gesetz-Blatt fur das Kaiserthum Oesterreich, rok 1853, poz. 10). Urzędom tym przekazano równocześnie wymiar najniższej sprawiedliwości. Starostwo bielskie rozpadło się na trzy urzędy powiatowe z siedzibami w Bielsku, Skoczowie i Strumieniu. W skład Urzędu Powiatowego w Skoczowie wchodziły następujące gminy: Dębowiec, Bielowicko, Bładnica, Brenna, Godziszów, Goleszów, Grodziec, Górki Wielkie, Górki Małe, Harbutowice, Iskrzyczyn, Kisielów, Kiczyce, Kostkowice, Kowale, Kozakowice Dolne, Kozakowice Górne, Łazy, Lipowiec, Łączka, Międzyświeć, Nierodzim, Pierściec, Pogórze, Roztropice, Simoradz, Skoczów, Świętoszówka, Ustroń, Wisła, Wieszczęta, Wilamowice, Wiślica, Cisownica. Urzędy powiatowe były w należących do nich terytoriach najniższymi jednostkami administracji państwowej we wszystkich sprawach nie wyłączonych dla innych władz lub organów. Podlegały one bezpośrednio Rządowi Krajowemu w Opawie. Kompetencje urzędów powiatowych określało szczegółowo zarządzenie ministra spraw wewnętrznych, sprawiedliwości i finansów (Reichs-Gesetz-Blatt fur das Kaiserthum Oesterreich, r. 1853, poz.10). Działalność urzędów powiatowych zakończyła się w roku 1868 w związku z ponowną reorganizacją administracji państwowej.
[Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. St. Poprawska, Katowice 1974]
Zarządzenia, okólniki z lat 1855-1868, poz. 1-4;
Sprawy organizacyjne i osobowe z lat 1855-1868, sygn. 5-6;
Sprawy wyznaniowe i szkolne: zakładanie szkół wyznaniowych, przeniesienia dzieci ewangelickich ze szkół katolickich do ewangelickich, regulacja spraw gruntowych i finansowych szkół z lat [1842] 1855-1868, poz. 7-29;
Sprawy kościelne i socjalne: budowy kościołów w gminach, fundacje na cele kościelne, studentów, zaopatrzenie biednych z lat [1836] 1855-1868, poz. 30-42;
Sprawy rolne i leśne: zakup i sprzedaż ziemi, ustalenie granic posiadłości, polowania z lat [1831] 1855-1868, sygn. 43-46;
Sprawy przemysłu i handlu: zarządzenia, statuty, koncesje z lat [1848] 1856-1868, sygn. 47-54;
Sprawy policyjne: zwalczanie włóczęgostwa, kradzieże, poszukiwanie osób z lat [1854] 1855-1862, sygn. 55-61;
Sprawy gminne, wyborcze: wybory gminne, zaprzysiężenia wybranych władz gminnych z lat [1850] 1961-1867, sygn. 62-67;
Sprawy podatkowe i finansowe: podatek przemysłowy, od domów, opłaty i taksy z lat [1845] 1855-1868;
Dzienniki podawcze, indeksy z lat [1854] 1855-1863, sygn. 81-86.
KM 14.12.1971, 0014-11

Amount of archival material

86

86

0

2.30

2.30

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.