Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zjednoczenie Przemysłu Syntezy Chemicznej w Gliwicach

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Gliwicach
- brak danych - [1956] 1958-1964 [1965]
- brak danych - 1956 - 1956
1958 - 1964
1965 - 1965
- brak danych - tak
instytucje gospodarcze - przemysł chemiczny, farmaceutyczny polski
inwentarz książkowy Yes inwentarz - IZA, 900 j.
Uchwała Rady Ministrów z 18 kwietnia 1958 roku w sprawie zmian struktury organizacyjnej Państwowego Przemysłu Kluczowego spowodowała reorganizację również w przemyśle chemicznym. Uchwałą Rady Ministrów nr 354/58 z dnia 19 września 1958 roku Centralny Zarząd Przemysłu Syntezy Chemicznej przekształcono w Zjednoczenie Przemysłu Syntezy Chemicznej w Gliwicach. Objęło ono zakłady branży chemicznej z terenu całej Polski oraz przejęło ponadto od Zjednoczenia Hutnictwa Żelaza i Stali przedsiębiorstwa branży koksochemicznej (Zarządzenia Ministra Przemysłu Chemicznego i Ministra Przemysłu Ciężkiego nr 268-271 w sprawie nadzoru nad zakładami koksochemicznymi). Zjednoczeniu zostały również podporządkowane, przekształcone na przedsiębiorstwa, biura zbytu i produkcji nawozów sztucznych i węglopochodnych (Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego z 14 listopada 1959 roku). Zjednoczenie uległo likwidacji z dniem 1 stycznia 1965 roku (Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego z 19 października 1964 roku), a podległe przedsiębiorstwa zostały przekazane następującym zjednoczeniom: przedsiębiorstwa budowlano-montażowe i gazów technicznych – Zjednoczeniu Budowy Aparatury Technicznej, zakłady koksochemiczne i elektrod węglowych – Zjednoczeniu Przemysłu Rafinerii Nafty w Krakowie, zakłady azotowe i chemiczne – Zjednoczeniu Przemysłu Azotowego w Krakowie, Strzemieszyckie Zakłady Chemiczne – Zjednoczeniu Przemysłu Środków Piorących i Kosmetyków w Warszawie.
[na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Janina Wolanin, Gliwice 1981]
I. Dyrektor Naczelny, lata 1958-1964 [1965], sygn. 1-493.
1. Dział Ogólny: protokoły posiedzeń Kolegium, zespołów problemowych, narad, zarządzenia, sprawy nabywania i przekazywania nieruchomości, 1958-1964 [1965], sygn. 1-42.
2. Główny Księgowy: roczne plany i sprawozdania finansowe Zjednoczenia i podległych jednostek, orzeczenia biegłych w sprawach badań sprawozdań, 1958-1964 [1965], sygn. 43-489.
3. Dział Rewizji: sprawozdania działu, 1961-1964, sygn. 490-493.
II. Zastępca Dyrektora ds. Technicznych, 1958-1964 [1965], sygn. 494-781.
1. Dział Planowania i Sprawozdawczości: plany wieloletnie i roczne Zjednoczenia i podległych jednostek, sprawozdania, analizy ekonomiczne, 1958-1964 [1965], sygn. 494-730.
2. Dział Techniczny: protokoły posiedzeń Komisji branżowych ds. produkcji, dokumentacja wystaw na temat postępu technicznego, 1959-1964, sygn. 731-747.
3. Dział Energetyczny: sprawozdania elektrowni zakładowych, 1959-1963, sygn. 748-780.
4. Starszy Inspektor BHP: protokoły kontroli podległych jednostek, 1962-1964, sygn. 781.
III. Zastępca Dyrektora ds. Inwestycyjnych, 1958-1964, sygn. 782-851.
1. Dział Planowania Inwestycji: plany i sprawozdania inwestycyjne, analizy, 1959-1964, sygn. 782-801.
2. Dział Wykonawstwa Inwestycyjnego: rozbudowa zakładów, protokoły Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych, 1958-1964, sygn. 802-851.
IV. Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych, 1958-1964 [1965], sygn. 852-900.
1. Dział Zatrudnienia i Płac: plany i sprawozdania ze stanu zatrudnienia, analizy wypadkowości, akcja socjalna, 1958-1964 [1965], sygn. 852-898.
2. Dział Zaopatrzenia Materiałowego: plany importu maszyn, eksport, 1960-1961, sygn. 899-900.
KM 18.02.1980, 0014-3
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
15/139/0/1.1/1 Protokół nr 1 zebrania Kolegium Zjednoczenia Przemysłu Syntezy Chemicznej 1958 0
15/139/0/1.1/2 Biuletyn nr 1/59 zebrania Kolegium Zjednoczenia Przemysłu Syntezy Chemicznej 1959 0
15/139/0/1.1/3 Realizacja Uchwał Kolegium Zjednoczenia 1960 0
15/139/0/1.1/4 Protokoły zebrań Kolegium Zjednoczenia Przemysłu Syntezy Chemicznej 1961 0
15/139/0/1.1/5 Protokoły posiedzeń Kolegium Zjednoczenia Przemysłu Syntezy Chemicznej 1962 0
15/139/0/1.1/6 Protokoły posiedzeń Kolegium Zjednoczenia Przemysłu Syntezy Chemicznej 1962 0
15/139/0/1.1/7 Protokoły posiedzeń Kolegium Zjednoczenia Przemysłu Syntezy Chemicznej 1963 0
15/139/0/1.1/8 Protokoły posiedzeń Kolegium Zjednoczenia Przemysłu Syntezy Chemicznej 1964 0
15/139/0/1.1/9 Protokoły posiedzeń Kolegium Zjednoczenia w sprawie BHP 1961-1964 0
15/139/0/1.1/10 Biuletyn informacyjny o przebiegu dyskusji przedzjazdowej 1958-1959 0
15/139/0/1.1/11 Zespół Problemowy Przemysłu Chemicznego przy KW PZPR w Katowicach. Zestawienia zbiorcze zakładów chemicznych na terenie Śląska, zał. nr 1 1964-1965 0
15/139/0/1.1/12 Zespół Problemowy Przemysłu Chemicznego przy KW PZPR w Katowicach. Zestawienia zbiorcze zakładów chemicznych na terenie Śląska, zał. nr 2 1964 0
15/139/0/1.1/13 Sprawozdanie dla Zespołu Problemowego przy KW PZPR. Załącznik nr 1 1964 0
15/139/0/1.1/14 Sprawozdanie dla Zespołu Problemowego przy KW PZPR. Załącznik nr 2 1964 0
15/139/0/1.1/15 Materiały z dyskusji nad zadaniami planowymi 1958-1959 0
1 2 3 4 ... 28 29 30 31 32 ... 57 58 59 60

Amount of archival material

900

900

0

8.00

8.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.