Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zrzeszenie Przedsiębiorstw Budowy Pieców Przemysłowych w Gliwicach

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Gliwicach
- brak danych - [1981] 1982-1989
- brak danych - 1981 - 1981
1982 - 1989
- brak danych - tak
instytucje gospodarcze - przemysł ciężki polski
inwentarz książkowy Yes inwentarz - IZA, 18 j.
Zrzeszenie Przedsiębiorstw Budowy Pieców Przemysłowych w Gliwicach zostało utworzone przez Przedstawicielstwo Założycielskie ośmiu przedsiębiorstw budowy pieców przemysłowych 10.04.1982 r. Umowa o utworzeniu Zrzeszenia PBPP została zawarta na podstawie Ustawy o przedsiębiorstwach państwowych z dn. 25.09.1981 r. oraz ustawy o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego z 25.09.1981 r., a także na podstawie uchwał rad pracowniczych zrzeszonych przedsiębiorstw: Krakowskiego, Bytomskiego, Wrocławskiego, Bydgoskiego, Lubelskiego, Przedsiębiorstwa Montażu i Dostaw Pieców Tunelowych, Przedsiębiorstwa Realizacji Obiektów Wieżowych "Prowbud" w Gliwicach i Przedsiębiorstwa Eksportu Budownictwa "Piecoexport" z Gliwic. Zrzeszenie zajmowało się: projektowaniem, kompletowaniem, wykonawstwem budowlano-montażowym i innymi pracami związanymi z budową, modernizacją i remontami pieców, kotłowni i kominów przemysłowych. Celem Zrzeszenia było reprezentowanie swoich członków w stosunkach z administracją państwową oraz innymi organizacjami i związkami. Organem zarządzającym była Rada Zrzeszenia. Organem wykonawczym był Dyrektor powoływany przez Radę i reprezentujący Zrzeszenie na zewnątrz. Zrzeszenie działało do 1989 roku.
[na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Janina Wolanin, Gliwice 2006]
Akta dotyczące powołania i likwidacji Zrzeszenia, statut, protokoły i uchwały Rady Zrzeszenia, sprawozdania z działalności, z lat 1981-1989, sygn. 1-18. KM 12.10.2006, 0010-4
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
15/229/0/-/1 Statut Zrzeszenia Przedsiębiorstw Budowy Pieców Przemysłowych, umowa o utworzeniu Zrzeszenia 1982-1982 0
15/229/0/-/2 Postanowienie Sądu Rejonowego w Katowicach w sprawie wpisania do rejestru przedsiębiorstw państwowych Zrzeszenia Przedsiębiorstw Budowy Pieców Przemysłowych w Gliwicach 1982-1982 0
15/229/0/-/3 Protokoły i uchwały z posiedzeń Rady Zrzeszenia, materiały na posiedzenia. Założenia do reformy organizacji branży pieców przemysłowych. Akta dotyczące likwidacji Zjednoczenie Przedsiębiorstw Budowy Pieców Przemysłowych i powołania Zrzeszenia [1981] 1982-1983 0
15/229/0/-/4 Protokoły i uchwały z posiedzeń Rady Zrzeszenia. Kierunki i programy pracy, sprawozdania z działalności Rady Zrzeszenia 1983-1985 0
15/229/0/-/5 Protokoły i uchwały z posiedzeń Rady Zrzeszenia. Kierunki i programy pracy Zrzeszenia, sprawozdania z działalności 1986-1988 0
15/229/0/-/6 Protokoły i uchwały Rady Zrzeszenia, protokoły posiedzeń Dyrektorów Przedsiębiorstw w sprawie likwidacji Zrzeszenia 1988-1989 0
15/229/0/-/7 Uchwały Rady Zrzeszenia Przedsiębiorstw Budowy Pieców Przemysłowych w Gliwicach 1982-1987 0
15/229/0/-/8 Program działania Biura Zrzeszenia Przedsiębiorstw Budowy Pieców Przemysłowych w Gliwicach na rok 1982 1982-1982 0
15/229/0/-/9 Projekt regulaminu pracy Rady Techniczno-Ekonomicznej Zrzeszenia Przedsiębiorstw Budowy Pieców Przemysłowych w Gliwicach 1984-1984 0
15/229/0/-/10 Regulamin wynagradzania pracowników Biura Zrzeszenia 1984-1984 0
15/229/0/-/11 Sprawozdanie ze stanu realizacji i wykonania uchwał podjętych na XV posiedzeniu Rady Zrzeszenia 1984-1984 0
15/229/0/-/12 Sprawozdanie z działalności Zrzeszenia Przedsiębiorstw Budowy Pieców Przemysłowych za okres I kadencji 1982-1985 0
15/229/0/-/13 Sprawozdanie z wykonania programu przedsięwzięć gospodarczych. Zaktualizowane programy przedsięwzięć gospodarczych 1984-1985 0
15/229/0/-/14 Zasady współdziałania między Ministrem Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych a zrzeszeniami przedsiębiorstw budownictwa przemysłowego i specjalistycznego 1983-1983 0
15/229/0/-/15 Rejestracja znaków towarowych Zrzeszenia Przedsiębiorstw Budowy Pieców Przemysłowych w Gliwicach 1982-1985 0
1 2

Amount of archival material

18

18

0

0.15

0.15

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.