Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Cech Kowali, Ślusarzy, Kołodziejów, Bednarzy w Gliwicach

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Gliwicach
- brak danych - 1649-1913
Schmiede-Schlosser-Stellmacher-Böttcherinnung in Gleiwitz 1649 - 1913
- brak danych - tak
cechy, związki rzemieślnicze - - niemiecki
inwentarz książkowy Yes 6 j.
Cechy były organizacjami o charakterze gospodarczym, ale ich działalność rozciągała się zasadniczo na wszystkie aspekty życia rzemieślników, a więc zawodowe, towarzyskie, wojskowe. Do głównych działań cechu należało czuwanie nad jakością, organizacją i techniką pracy oraz zbytu towarów. Działalność cechu oparta była na statutach, uchwalanych przez samorząd, ale zatwierdzanych przez radę miejską, a później również przez pracującego. Władzą ustawodawczą i kontrolującą cechu było zebranie członków cechu. Władzę wykonawczą stanowili starsi cechu, mianowani przez radę miejską spośród majstrów. Starsi cechu byli też członkami Kolegium Miejskiego. Taka organizacja cechu przetrwała do XIX wieku, tzn. do ogłoszenia w 1810 r. tzw. "wolności przemysłowej". Ustawa wprowadzała podatek przemysłowy, który upoważniał każdego, kto go uiścił, do uprawiania rzemiosła bez konieczności należenia do cechu. W 1844 r. zniesiono "wolność przemysłową", co spowodowało wzmocnienie pozycji cechów. Pod koniec XIX wieku cechy były ponownie organizacjami przymusowymi.
[na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Janina Wolanin, Gliwice 1995]
I. Protokoły, statut, świadectwa, 1649-1913, sygn. 1-6. KM 12.12.1994 r., 0014-4, KM 05.10.2012 r., 0010-3 - zmiana nazwy zespołu i korekta dat skrajnych

Amount of archival material

6

6

0

0.08

0.08

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.