Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Inspektorat Szkolny w Pszczynie

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Pszczynie
- brak danych - [1919] 1934-1939 [1940]
- brak danych - 1919 - 1919
1934 - 1939
1940 - 1940
- brak danych - tak
administracja specjalna - instytucje kontrolne polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes 53 j.inw.
Zarządzeniem Wojewody Śląskiego z 24 maja 1934 r. o organizacji wewnętrznej obwodowych władz szkolnych w Województwie Śląskim, Powiatowe Urzędy Szkolne przekształcono w Inspektoraty Szkolne. W zakresie wewnętrznej organizacji pracy Inspektoratów utrzymano postanowienia zawarte w rozporządzeniu Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z 25.08.1933 r. i przepisy regulujące organizacje kancelarii. Na mocy rozporządzenia Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z 1933 r. w przedmiocie podziału górnośląskiej części Województwa Śląskiego na powiatowe okręgi szkolne, powołano Powiatowego Inspektora Szkolnego w Pszczynie z siedzibą w Pszczynie dla szkół powszechnych i wydziałowych powiatu pszczyńskiego. Zarządzeniem Wojewody Śląskiego z 24.07.1933 r. dokonano zespolenia okręgów szkolnych i utworzono obwód pszczyński z siedzibą w Pszczynie. Zgodnie z nim na czele instytucji stał obwodowy inspektor szkolny, któremu podlegała potrzebna liczba inspektorów, pracowników administracyjnych i biurowych. Inspektor szkolny był w obwodzie władzą pierwszej instancji w zakresie organizacji, kierownictwa nadzoru pedagogicznego i administracyjnego nad szkolnictwem powszechnym i wychowaniem przedszkolnym, sprawował opiekę nad oświatą pozaszkolną. Obwodowy inspektor szkolny był kierownikiem urzędu noszącego nazwę Inspektorat Szkolny i działał samodzielnie i jednoosobowo. Na podstawie rozporządzenia Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z 18.04.1934 r. z dniem 30. tegoż miesiąca przestały istnieć Powiatowe Urzędy Szkolne. Powołane Inspektoraty Szkolne wypełniały zadania nałożone przez Wydział Oświecenia Publicznego Urzędu Wojewódzkiego Śląskiego oraz Kuratorium Oświaty. Do kompetencji tego urzędu należało załatwianie spraw administracyjnych, kadrowych, budowlanych i majątkowych. Pedagogiczny nadzór szkolny sprawowany był przez inspektorów i podinspektorów szkolnych. Rozpoczynając działanie 1.06.1934 r. Inspektorat Szkolny w Pszczynie obejmował swoim zasięgiem obszary należące do dwóch Powiatowych Urzędów Szkolnych: Powiatowego Urzędu Szkolnego Pszczyna I i Powiatowego Urzędu Szkolnego Pszczyna II w Mikołowie. W związku z wubuchem II wojny światowej instytucja przestała istnieć.
[Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. J. Szczepańczyk, Pszczyna 2003]
Organizacja roku szkolnego, rejony szkolne, subwencje na przedszkola i dożywianie dzieci, opłaty szkolne, remonty i wyposażenia szkół, zajęcia pozaszkolne, sprawy personalne nauczycieli, zestawienia dzieci ze szkół mniejszościowych, karty przekazowe, egzaminy, Związki Szkolne, konferencje Rady Pedagogicznej Szkoły Nr 2 w Pszczynie KM 0010-7 16 XII 2003 r.

Amount of archival material

53

53

0

0.35

0.35

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.