Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta administracyjno-polityczne

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Pszczynie
- brak danych - 1492-1935
- brak danych - 1492 - 1935
- brak danych - nie
archiwa rodzinno-majątkowe - - - brak danych -
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
- brak danych - - brak danych - - brak danych -
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
283 1. Edykty 234 1492-1935 0
284 2. Zarządzenia władz wyższych 33 1608-1875 0
285 3. Zjazdy książęce 134 1492-1935 0
286 4. Korespondencja z deputowanymi we Wrocławiu 24 1737-1764 0
287 5. Sprawy sejmiku powiatowego w Pszczynie 20 1622-1922 0
288 6. Korespondencja ze starostwem w Wałbrzychu 4 1846-1855 0
289 7. Sprawy zjazdów prowincjonalnych 38 1770-1872 0
290 8. Sprawy sejmu krajowego 23 1492-1935 0
291 9. Wybory do rady miejskiej w Pszczynie 2 1846-1913 0
292 10. Akta dot. miasta Pszczyny 22 1492-1894 0
293 11. Odpisy przywilejów cechów pszczyńskich 21 1555-1848 0
294 12. Pożary m. Pszczyny 16 1654-1834 0
295 13. Akta dot. m. Bierunia 22 1525-1896 0
296 14. Akta dot. m. Mikołowa 8 1516-1825 0
297 15. Akta dot. gmin wiejskich 19 1685-1934 0
298 16. Akta policyjne ogólne 19 1652-1884 0
299 17. Akta dot. nadzoru policyjnego nad osobami podejrzanymi 21 1841-1852 0
300 18. Rachunki kasy policyjnej 4 1854-1874 0
301 19. Akta dot. obwodów policyjnych 7 1858-1875 0
302 20. Akta dot. pracowników żandarmerii 4 1909-1923 0
303 21. Sprawy karne 97 1842-1934 0
304 22. Zezwolenia policyjne na budowę domów 30 1853-1874 0
305 23. Akta dot. sądów lokalnych poszczególnych miejscowości 69 1799-1921 0
306 24. Sprawy ławników 5 1836-1923 0
307 25. Akta dot. okręgów policyjnych i dworskich 126 1492-1935 0
308 26. Związki i stowarzyszenia policyjne 7 1875-1931 0
309 27. Związki i organizacje wojskowe 14 1827-1933 0
310 28. Związki o charakterze popularno - naukowym 6 1848-1923 0
311 29. Związki i towarzystwa kulturalne 12 1878-1935 0
312 30. Związki sportowe i młodzieżowe 7 1848-1930 0
313 31. Związki szpitalne 6 1853-1893 0
314 32. Związki rolniczo - przemysłowe 80 1608-1941 0
315 33. Akta dot. wojen i ważnych wydarzeń politycznych 123 1339-1937 0
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
17/53/13/283/1 [Cesarz Rudolf II mianuje Jana II, biskupa wrocławskiego, gubernatorem Śląska] 22.XI.1600 0
17/53/13/283/2 Bestallung der Ämber bey der Kaysl. Kammer in Schlesien 4.4.1625 0
17/53/13/283/3 [Nominacje Księcia Wacława gubernatora Śląska] 8.I.1629 0
17/53/13/283/4 Die Oberhauptmannschaft in Schlesien wird dem H. Bischof Sebastino zu Breslau hierdurch aufgetragen 16.8.1664 0
17/53/13/283/5 Hierdurch wird intimiret dass die Oberhauptmannschaft in Schlesien Hero Fürstl. Drchl. Herzog Wenzeln zu Sagan aufgetragen werden 4.2.1672 0
17/53/13/283/6 Dass die Oberste Haubtman[n]schaft in Schlesien dem Land - Graf von Hessen Friderico und Bischof zu Breslau aufgetragen worden, wird hierdurch intimiret 11.7.1676 0
17/53/13/283/7 Dass die Ober - Haubtmannschafts - Verwaltung in Schlesien dem Deutschen Ordens - Meister H. Johann Caspar, aufgetragen worden, wird hierdurch intimiret 7.XI.1682 0
17/53/13/283/8 Dass die Ober - Haubtmannschafts Verwaltung in Schlesien Herrn Franz Ludwigen, Bischofen zu Breslau und Pfalzgrafen bey Rhein aufgetragen worden, wird hierdurch intimiret 20.XII.1684 0
17/53/13/283/9 Publicirtes Kayserlich und Königl. Avocations Patent 26.I.1689 0
17/53/13/283/10 Patent wegen der übermäßigen Pracht bei der bevorstehenden Böhm. Königl. Krönung 1723 0
17/53/13/283/11 Kaiserliche Polizei-Ordnung 1732 0
17/53/13/283/12 Patent über die von Hero Röm. Kayserl. auch in Germanen Hispanien (Hungarn) und Böheimb Königlichen Majestät Allergnädigst publicirte Privat-Mäuthe in Dero Erb-Herzogthumb Schlesien 1738 0
17/53/13/283/13 Erlass des Kaisers Matthias vom 26 Juni 1618 betreffend die Verpfändung von Oderberg und Beuthen an Lazarus Henckel den Älteren 1618 0
17/53/13/283/14 Daß das Gut Przig zu einer Stadt erhoben 7.6.1663 0
17/53/13/283/15 Königl. Cammer Patent, daß die Königl. Cameralien und Domänen in dem Fürstentum Oppeln nebst der Herrschaft Cosel samt allen dazu gehörigen Regalien zu verpachten sind 1724 0
1 2 3 4 ... 40 41 42 43 44 ... 81 82 83 84

Amount of archival material

1257

1257

0

9.51

9.51

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.